Autor/autori: Pavol Padyšák

Pokroky v modernej technológií, nové konflikty a rozdiely vo vnímaní dobrého a zlého vzniká núdza o bezpečnosť. Tak som sa rozhodol venovať svoju pozornosť tejto téme. Moja zvedavosť ma priviedla k analýze kamerových záznamov, presnejšie – ako nájsť fyzické objekty v nahrávke. Tu sa zrodila myšlienka tohto projektu. V súčasnosti sa objekty hľadajú pomerne zložitými metódami no všetky vychádzajú z predpokladov, že snímok je viac ako jedna, teda ak algoritmus nie je schopný správne fungovať na jednom, jednoducho skúsi ďalší. A tak som v tomto projekte hľadal spôsob ako vyhľadávať objekty v jedinom obrázku. Najväčším problémom bolo prísť s riešením, ktoré by analýzu zvládlo v reálnom čase – čas potrebný na analýzu musel byť menej ako jedna sekunda. Výsledkom je algoritmus, ktorý sa dá aplikovať na viacero použití z reálneho života, nielen pre kamerové záznamy. Taktiež je pripravený byť použitý v omnoho pokročilejších projektoch, možno aj s využitím vlastného hardvéru.