Autor: Redakcia

Autor/autori: Adam Tóth Ktorá voda zamrzne skôr, teplá alebo studená? Problém, ktorý som si overoval v mojom projekte pod názvom Mpembov jav. V 60. rokoch minulého storočia sa s týmto javom úplne náhodou stretol tanzánijský študent Erasto Mpemba počas výroby zmrzliny. Teplý zmrzlinový nápoj začal mrznúť oveľa skôr ako schladený. Cieľom mojej práce bolo zistiť […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Nikoleta Szokolová Chemikálie využívané na postrekovanie sú stále agresívnejšie a zasahujú nielen škodcov, ale aj človeka. Cieľom mojej práce bolo pozorovať vplyv alkaloidov obsiahnutých v domácich potravinách na vývin mušiek Drosophila melanogaster a vybrať vhodnú prírodnú látku, ktorá bude účinne pôsobiť proti škodlivému hmyzu a nahradí tak agresívne chemické látky. Pre zorientovanie sa v […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Michaela Markovičová Diabetes mellitus je ochorenie, ktorého výskyt začína byť vo svete alarmujúci. Cieľom práce je skúmať diabetes mellitus, porovnať diabetes mellitus 1. typu a diabetes mellitus 2. typu z teoretického hľadiska. Udržať toto ochorenie pod kontrolou si vyžaduje nielen dôsledné užívanie liekov, či už vo forme tabliet alebo inzulínu, ale aj dodržiavanie zdravej […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Simona Zigová V súčasnosti sa na Slovensku v oveľa menšej miere pestujú olejnaté a technické plodiny ako v minulosti. Na druhej strane si ľudia stále viac uvedomujú potrebu zdravej výživy. Množstvo pre človeka potrebných, čiže výživných látok sa nachádza aj v olejnatých semenách maku siateho (Papaver somniferum), ľanu siateho (Linum usitatissimum) a v semienkach […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Peter Krajčík Peter Krajčík: Zaujímavý život mravcov Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany Projekt má priblížiť život mravcov, ktorý je veľmi rozmanitý. Cieľom projektu je pozorovať život a stavbu tela, ale aj preferencie rôznych chutí mravcov. Pozoroval som konkrétne mravenisko, ktoré sa nachádza na Duchonke (okres Topoľčany). Toto mravenisko som pozoroval v krátkych časových obdobiach […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Lena Bezáková Bezáková Lena: Pozorovanie vplyvu abiotických faktorov na rast fazule. Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany Projekt je zameraný na pozorovanie vplyvu abiotických faktorov prostredia na rast fazúľ. Skúmala som vplyv abiotických faktorov svetla, tepla a vody. V prípravnej fáze pokusu som si vysadila semienka fazule a vytvorila im vhodné podmienky na vyklíčenie. Po […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Ján Mederly Evokovaný potenciál P300 je reakcia mozgu na stimul. Je zaznamenávaná pomocou EEG. Čas medzi stimulom a signálom P300 (latencia P300) odzrkadľuje kognitívnu funkčnosť mozgu, hlavne procesov zahŕňajúcich pozornosť a pamäť. Napríklad viaceré štúdie už zistili, že latencia P300 sa pri Alzheimerovej chorobe zväčšuje. Takže P300 sa dá použiť ako neinvazívna metóda na […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Laura Špaková Drevo, drevné kompozity, drevený nábytok, konštrukcie a iné výrobky z dreva časom podliehajú poškodeniam vplyvom rôznych abiotických činiteľov (UV žiarenie, kyslík, voda a iné) a biologických faktorov. Týmto poškodeniam môžeme zabrániť pomocou rôznych náterov a prostriedkov na povrchovú úpravu. Mnohé z nich sú však riediteľné len prchavými organickými rozpúšťadlami. Smernica Európskeho parlamentu […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Adam Heteš Moja práca je zameraná na výskum fosílnych krabov (kôrovce: rakovce: desaťnožce) z lomu Ďurkovec, ktorý sa nachádza v blízkosti obce Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves (východné Slovensko). Lokalita sa nachádza v Hornádskej kotline, kde vystupujú vrstvy borovského súvrstvia, ktoré vekom zaraďujeme do najvrchnejšieho eocénu (45 mil. r.). Hlavným cieľom práce […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Gréta Kolcunová Stavy pstruha potočného značne poklesli a nie je možné, aby sa tento druh rozmnožoval v prirodzenom prostredí a dosiahol také stavy ako v minulosti. Na rieke Topľa a jej prítokoch Výška a Lipovec realizujeme projekt zarybnenia umelým odchovom pstruha potočného z ikier, čo je zároveň hlavným cieľom tejto práce. Metódy a postupy […]

Čítať ďalej