Autor/autori: Alexandra Zavadská

Napriek faktu, že za fenomén matematiky by sme mohli považovať práve jej neporušiteľnú symetriu, v niektorých prípadoch je jej nepredvídateľnosť jediným, v čom ju dokážeme predvídať, a tráviť čas zaoberaním sa týmto paradoxom dokáže byť neskutočnou zábavou. Presne tento druh rozptýlenia sa nakoniec stal podnetom pre vznik môjho projektu, ktorý celý pozostáva z mojich vlastných nápadov v oblasti rovinnej, a čiastočne i priestorovej geometrie.

Začiatok práce tvorí skúmanie možností vytvorenia priestorových sietí, od ktorého sa nám podarí prepracovať až k zjednodušenému vzťahu pre súčet vnútorných uhlov v niektorých nekonvexných útvaroch. Ďalším bodom bude hľadanie uhlu podmieňujúceho okrúhlosť krivky a nenulový podiel nekonečným číslom, bez ktorého by samotnú kružnicu nebolo možné vytvoriť. Nakoľko však nasledujúc určité podmienky nájdeme kružnicu prakticky kdekoľvek, vznikol by nám tu seriózny problém. Posledným v tejto problematike bude nájdenie vzťahu pre vyjadrenie veľkosti trojrozmerného úseku, ktorý vieme vytvoriť rotáciou kružnice okolo pevného bodu.

Nakoniec si vysvetlíme, ako je možné, že dokážeme dôjsť k trom rôznym výsledkom rovnakej rovnice s tým, že sú všetky správne, alebo kde je rozdiel medzi nekonečnom a nulou v prípade, že hovoríme o počtoch vrcholov.