Autor/autori: Marián Moravčík

Ľudstvo čelí hromadnému vymieraniu včiel, ktoré sa stáva globálnym problémom, keďže existencia samotného ľudstva je závislá na týchto výnimočných opeľovačoch. V Európe za posledných 30 rokov klesol ich celkový počet o viac ako polovicu. Tento problém sa rozhodlo riešiť viacero projektov, no žiaľ bez významnejšieho úspechu. Aby sme zabránili neustálemu vymieraniu včiel, musí byť včelárstvo podporované a rozvíjané. Navrhli sme teda vlastný popularizačný systém, ktorý dokáže v priebehu nasledujúcich pár rokov výrazne zvýšiť počet včiel na území Slovenskej republiky. Hlavnou platformou nášho projektu je webová stránka „mednenahradis.sk“, ktorá poskytuje záujemcom prehľad nielen o našom projekte ale prioritne o samotnom včeľom mede. Vďaka efektívnej informovanosti a motivácií verejnosti prostredníctvom atraktívnej webovej stránky, ktorá predstavuje včelí med v novom svetle, dokážeme podporiť slovenských včelárov prostredníctvom zvýšenia odberu kvalitného medu na území celého Slovenska. Tým súčasne motivujeme mladých ľudí ku včeláreniu a propagujeme zdravý životný štýl spolu s pravdepodobným znížením výskytu ochorení na Slovensku. Základom našej práce je naša stredoškolská odborná činnosť s názvom: Včely a včelí med ako zdravie podporujúci produkt, ktorá bola celoštátne ocenená v roku 2018. Táto práca vychádza z mnohých vedeckých štúdií a publikácií v rámci celej Európy. Dospeli sme k záverom, že tento problém je nutné neodkladne riešiť novou efektívnou formou.