Autor/autori: Tomáš Jablonský

Nesprávne každodenné pohybové návyky, stoj, sed a chôdza sú hlavné dôvody prečo majú ľudia aj v mladosti problémy s chrbticou. Či už ide o skoliózu, kyfózu, lordózu alebo mnoho ďalších porúch. Môj predpoklad bol, že študenti, či už športujú alebo nie, budú mať aspoň jednu posturálnu poruchu nezávisle na pohlaví. Na praktickú časť som urobil fotografie 5 študentov strednej školy a ich fotografie sme za pomoci fyzioterapeuta analyzovali programom Body-Analyzer. Hypotéza sa potvrdila, keďže každý študent mal od 1 až po 5 porúch chrbtice. Následne sme s fyzioterapeutmi a učiteľmi telesnej výchovy navrhli niekoľko cvičení, ktoré tieto poruchy do značnej miery napravia. Ďalej som ukázal výsledky testovaným žiakom a vysvetlil im, že je potrebné cvičiť kompenzačné cvičenia, aby sa v budúcnosti vyvarovali poruchám pohybového aparátu a bolestiam.