Autor/autori: Diana Novikmecová

Návšteva Dubnických opálových baní ma inšpirovala k ďalšiemu štúdiu a k bádateľskej práci na tému opál. Druhová pestrosť a rôznorodosť tohto minerálu ma zaujala na toľko, že som sa ho snažila sama objaviť. Začala som študovať jeho zloženie, vzhľad, farbu, fyzikálno- mechanické a chemické vlastnosti. Zaujímala som sa o ďalšie minerály a horniny, ktoré sa spolu s ním vyskytujú. Následne som sa vydala na terénne pozorovanie. Predpokladala som, že sa môže vyskytovať aj na haldách odpadu po ťažbe. V blízkosti môjho bydliska, obec Vechec v okrese Vranov nad Topľou, sa nachádza najbližšie povrchová halda Viliam. Navštevovala som ju v priebehu dvoch rokov. Pozorovanú lokalitu som zmapovala, popísala som okolité prostredie. Moja hypotéza sa potvrdila. Na halde Viliam sa mi podarilo objaviť rôzne druhy opálu, ktoré som našla v podobe drobných úlomkov.