Autor/autori: Romana Králiková, Kristína Kosnovská

Žijeme v unáhlenej dobe s veľkými výkyvmi nálad a počasia. V našom projekte sme zistili a vyhodnotili, ako vplýva akútny a chronický stres a s nimi spojené ďalšie vedľajšie efekty na zdravie človeka. Zamerali sme sa najmä na kortizol (C21H30O5) – produkovaný v kôre nadobličiek ako odpoveď organizmu na stres (fyzický alebo emocionálny), v súlade s prírodnými cyklami, ktoré majú tendenciu korelovať s denným rytmom. Pomáha nám vyrovnať sa so stresom tým, že vypne nepotrebné funkcie, ako je napr. reprodukcia a imunita. Zamerali sme sa teda na pozitívne a negatívne účinky, ktoré tento hormón prináša do nášho života, a taktiež na priamy súvis medzi kortizolom a testosterónom. Na koniec práce sme si pripravili účinné metódy, ktoré napomáhajú eliminovať stres z ľudského organizmu a potraviny, ktorými môžeme tieto hodnoty stresu znížiť. Na zistenie bol použitý dotazník, ktorý vyplnili ľudia v rôznej vekovej kategórii.