Harmonogram podujatí pre šk. rok 2016/2017

KRAJSKÉ KOLÁ SÚŤAŽE

Kraj Dátum ukončenia registrácie Dátum konania Mesto

Nitriansky kraj

7 kal. dní pred dátumom konania

7.10.2016

Nitra

Košický a Prešovský kraj

v týždni 10. – 14. 10. 2016

Košice

Trenčiansky kraj

14.10.2016

Partizánske

Bratislavský a Trnavský kraj

21.10.2016

Bratislava

Žilinský kraj

21.10.2016

Žilina

Banskobystrický kraj

21.10.2016

Banská Bystrica

CELOŠTÁTNE KOLO SÚŤAŽE

Festival vedy a techniky AMAVET 10. – 12. 11. 2016, Bratislava

Upozornenie: Postup na celoštátne kolo môžu získať projekty, ktoré za zúčastnili krajského kola súťaže v danom roku. Registrácia priamo na celoslovenské kolo nebude možná.

VytlačiťE-mail

Výsledková listina Festival vedy a techniky AMAVET 2014

Ocenenia Asociácie pre mládež vedu a techniku - AMAVET

Postupy na celosvetové súťaže

Postup na Intel ISEF 2015 v Pittsburghu, Pensylvánia, USA
Lukáš Janošík
za projekt Bunková odpoveď na zmenu v množstve mitochondriálnej DNA u kvasinky Yarrowia lipolytica
a
Martin Holický
za projekt nefroStat: domáca diagnostika chronického ochorenia obličiek
a
Erik Schmotzer
za projekt Tvorba sekundárnych metabolitov u druhu Matricaria recutita L. v experimentálnom pestovaní
a
Daniel Zvara
za projekt Počítačové videnie – mapovanie a orientácia v 3D priestore

Čítať Ďalej

VytlačiťE-mail

Celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky 2014

Jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je v roku 2014 aj celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác s názvom Festival vedy a techniky 2014. Túto zaujímavú súťažnú prehliadku organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Dátum konania: 13.11.2014 - 15.11.2014

Ukončenie prihlasovania projektov: 20.10.2014
Miesto konania: Prírodovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Registrovať sa môžete tu.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

VytlačiťE-mail