Bratislavský a Trnavský kraj

 
Dátum a miesto konania (prezenčne): 13.10.2023, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava
Prihlasovanie do 4.10.2023 (vrátane).

Program

09:00 – 09.30 registrácia a inštalácia projektov
09.30 – 09.40 otvorenie podujatia
09.40 – 11.30 prezentácia a hodnotenie projektov
12.00 – 12.30 obed
13.00 – 13:30 vyhodnotenie

Koordinátor krajského kola

Barbora Cíchová, 0948 345 177, cichova[zavinac]amavet.sk

Hodnotiaca komisia

RNDr. Jana Lomenová, PhD. – Centrum experimentálnej medicíny SAV

Ing. Anna Kravárová -Vzdelávacia platforma Šprt.sk

RNDr. Michal Zajaček, PhD. – Ústav teoretickej fyziky a astrofyziky, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita

Mgr. Lukáš Procháska, PhD. – AMAVET 

Mgr. Dominika Petríková – Vedúca centra vedy

Partneri podujatia