Bratislavský a Trnavský kraj

18.10.2019, MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

Konferenčná miestnosť, budova MATADOR –  (vedľa Aurelia).
MATADOR HOLDING, a.s. (Centrála) Bojnická 3, Bratislava.
Parkovanie je možné na parkovisku pred reštauráciou.

Program

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov a inštalácia prezentácií
09:00 – 09:15 Slávnostné otvorenie
09:15 – 12:30 Prezentácia a hodnotenie projektov
12:30 – 14:00 Obedový balíček
14:00 – 14:30 Prednáška
14:30 – 15:00 Vyhodnotenie

Koordinátor krajského kola

Dávid Richter, richter[zavinac]amavet.sk, Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Hodnotiaca komisia

Mgr. Romana Vrzoňová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Biochémie

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD.
Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Ing. Anna Kravárová
SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí

RNDr. Michal Zajaček, PhD. 
Center for Theoretical Physics, Poľsko

MUDr. Dávid Kocan
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie

Mgr. Lukáš Procháska, PhD.
AMAVET, absolvent doktorandského štúdia FF TU v Trnave

Bc. Daniel Ondra
Víťaz FVAT a študent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Partneri podujatia