Bratislavský a Trnavský kraj

Dátum a miesto konania (prezenčne): 14.10.2022, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava
Prihlasovanie do 5.10.2022 (vrátane).

Program

08.15 – 09.30 registrácia a inštalácia projektov
09.30 – 09.40 otvorenie podujatia
09.40 – 12.30 prezentácia a hodnotenie projektov
12.30 – 14.00 obed (balený), voľná prehliadka Aurelia
14.00 – 14:30 vyhodnotenie

Koordinátor krajského kola

Mgr. Dávid Richter, 0948 345 177, richter[zavinac]amavet.sk

Hodnotiaca komisia

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD. – Centrum experimentálnej medicíny SAV
Ing. Anna Kravárová – SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. – Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU
RNDr. Michal Zajaček, PhD. – Ústav teoretickej fyziky a astrofyziky, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita
Mgr. Lukáš Procháska, PhD. – AMAVET

Partneri podujatia