Bratislavský a Trnavský kraj

Dátum a miesto konania (prezenčne): 21.10.2021, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava

Dátum konania (dištančne): podľa COVID automatu

Registrácia projektu na tomto odkaze.

Program

08.30 – 09.30 registrácia a inštalácia projektov
09.30 – 09.45 otvorenie podujatia
09.45. -12.00 prezentácia a hodnotenie projektov
12.00 – 13.30 obed (balený), voľná prehliadka Aurelia
13.30 – 14:00 vyhodnotenie

*zmena programu vyhradená

Koordinátor krajského kola

Dávid Richter, richter[zavinac]amavet.sk, AMAVET

Hodnotiaca komisia

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD. – Centrum experimentálnej medicíny SAV

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. – Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU

RNDr. Michal Zajaček, PhD. – Ústav teoretickej fyziky a astrofyziky, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita

Mgr. Lukáš Procháska, PhD. – AMAVET, absolvent doktorandského štúdia FIF UK

Partneri podujatia