Bratislavský a Trnavský kraj

18.10.2019, Bojnická 3, Bratislava

Program

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov a inštalácia prezentácií
09:00 – 09:15 Slávnostné otvorenie
09:15 – 12:30 Prezentácia a hodnotenie projektov
12:30 – 14:00 Obedový balíček
14:00 – 14:30 Prednáška
14:30 – 15:00 Vyhodnotenie

Koordinátor krajského kola

Dávid Richter, richter[zavinac]amavet.sk, Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Hodnotiaca komisia

Mgr. Romana Vrzoňová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Biochémie

Mgr. Lukáš Procháska, PhD.
AMAVET, absolvent doktorandského štúdia FIF UK

Mgr. Kristína Vičíková
Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied

Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD.
Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Ing. Anna Kravárová
SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí

MUDr. Dávid Kocan
Ministerstvo zdravotníctva SR – Inštitút zdravotnej politiky

Partneri podujatia