Nitriansky kraj

Dátum a miesto konania : 20.10.2023, Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Prihlasovanie do 4.10.2023 (vrátane).

Program

08.30 – 09.30 registrácia a inštalácia projektov
10.00 – 10.15 slávnostné otvorenie KFVAT
10.15 – 12.15 prezentácia a hodnotenie projektov a prác žiakov
12.15 – 13.00 obed
13.15 – 14.00 prezentácia CVČ Domino v Nitre
14.00 – 14.20 prezentácia AMAVET-u
14.20 – 15.00 vyhodnotenie prác a projektov žiakov

* program je orientačný, ukončenie bude závisieť od času hodnotenia projektov

Koordinátor krajského kola

Mgr. Martin Mikuláš, 0903 967 578, e-mail: klubzobor[zavinac]gmail.com, AMAVET klub 836 v Nitre

Hodnotiaca komisia

Mgr. Ján Širka, PhD.
Mgr. Jaroslav Vnuk
Ing. Jaroslav Mucha
Ing. Anna Hudecová
Mgr. Andrea Šoporová Chochoľáková
Mgr. Lukáš Procháska, PhD.

Partneri podujatia

Centrum voľného času DOMINO, Štefánikova trieda 63, Nitra