Nitriansky kraj

18.10.2019 Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Program

08.30 – 09.30 registrácia a inštalácia projektov
10.00 – 10.15 slávnostné otvorenie KFVAT
10.15 – 12.15 prezentácia a hodnotenie projektov a prác žiakov
12.15 – 13.00 obed
13.15 – 14.00 prezentácia CVČ Domino v Nitre
14.00 – 14.20 prezentácia AMAVET-u
14.20 – 15.00 vyhodnotenie prác a projektov žiakov

Koordinátor krajského kola

Mgr. Martin Mikuláš, 0903 967 578, e-mail: klubzobor[zavinac]gmail.com, AMAVET klub 836 v Nitre

Hodnotiaca komisia

Mgr. Ján Širka, PhD.
Mgr. Jaroslav Vnuk
Zástupca AMAVET-u
Ing. Peter Malovič
Ing. Jaroslav Mucha

Partneri podujatia

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra