Organizátor AMAVET

Od roku 1990 pôsobí AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov.

Od vzniku vystupuje AMAVET ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET.

Od roku 1991 sa zúčastňuje svetovej prehliadky projektov ESI (Expo Sciences International).
Od roku 1996 je súčasťou európskej prehliadky projektov ESE (Expo Sciences Europe).
Od roku 2006 je Festival vedy a techniky AMAVET (skratka FVAT) súčasťou siete The Society for Science and the Public, ktorá organizuje súťaž ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž vedeckých projektov stredoškolskej mládeže na svete.

Festival vedy a techniky AMAVET organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku od roku 1998. Viac o organizátorovi súťaže nájdete na www.amavet.sk

Ďaľšie aktivity, ktoré organizuje AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET
FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej/posterovej prezentácie.
Junior Internet
Súťažná konferencia pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov, má za sebou už 12-ročnú históriu v oblasti informačných technológií.
Festival 4 živlov AMAVET
Festival je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou súťaže sú prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem.
Cesty za vedou
Projekt Cesty za vedou existuje už od počiatkov AMAVET-u. Zo začiatku sa spájal najmä s turistikou. Počas tohto dlhého obdobia si postupne vyprofiloval programy a ciele. Výsledkom nášho snaženia je niekoľko tisícov spokojných študentov a pedagógov, ktorí sa zúčastnili aktivít v rámci tohto projektu.
RoboRave
RoboRAVE International je najväčšia robotická súťaž organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov a ostatných fanúšikov robotiky.
Zvedaví vedci
Zvedaví vedci sú letným hitom. Pobyt kempe Baško Polje v nádhernom prímorskom prostredí a odborným animačným programom pre deti a mládež hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov.