Košický a Prešovský kraj

Dátum a miesto konania: 20.10.2023, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice

Prihlasovanie do 4.10.2023 (vrátane).

Program

8:00-9:00 Registrácia príprava stánkov
9:00-9:15 Otvorenie podujatia
9:15 – 14:00 hodnotenie projektov
11:00-12:00 Obed podľa skupín
15:00-16:00 Vyhlásenie výsledkov

* Program sa viaže na hodnotenie projektov. Preto si prosím svoj odchod naplánujte s časovou rezervou.

Koordinátor krajského kola

RNDr. Marián Babinčák, PhD.
E-mail: babincak[zavinac]amavet.sk

Hodnotiaca komisia

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. – predseda odbornej hodnotiacej komisie

RNDr. Marián Babinčák, PhD.
Ing. Radoslav Bajus, PhD.
Bc. Eduard Dvorný
Mgr. Miriama Filčáková, PhD.
doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
RNDr. Terézia Kisková, PhD.
Ing. Ondrej Kováč, PhD.
RNDr. Katarína Kozelková, PhD.
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
RNDr. Jana Vargová, PhD.
RNDr. Martin Vavra, PhD.

Partneri podujatia

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach