Košický a Prešovský kraj

Dátum a miesto konania (prezenčne): 21.10.2022, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice

Prihlasovanie do 5.10.2022 (vrátane).

Program

Pripravujeme

Koordinátor krajského kola

RNDr. Marián Babinčák, PhD.
E-mail: babincak[zavinac]amavet.sk

Hodnotiaca komisia

Pripravujeme

Partneri podujatia

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach