Košický a Prešovský kraj

18.10.2019, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska č. 16, Prešov

Ako sa k nám dostanete?

Príchod vlakom zo železničnej stanice  Príchod autom

Program

07:30 – 08:45 – registrácia + úprava súťažného priestoru a inštalácia projektov
09:00 – otvorenie súťaže a slávnostný úvod
09:30 – 14:00 – prezentácia projektov
09:30 – 14:00 – exkurzia pre školy a verejnosť
13:30 – 14:30 – program Science talk
14:30 – 15:00 – slávnostné vyhodnotenie súťaže

Organizátor podujatia

RNDr. Miram Feretová, feretova[zavinac]gmail.com

Hodnotiaca komisia

doc. MVDr. B. Peťko, DrSc.- predseda HK
doc. RNDr. I. ŠALAMON, PhD.
RNDr. E. Fryková
RNDr. M. Babinčák
RNDr. Ján Elečko, PhD.
prof. Mgr. J. Hofierka, PhD.
Mgr. M. Krupa
RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.
RNDr. Ľ. Mucha
doc. JUDr. Marián Giba PhD.
Ing. Ondrej Kováč, PhD.
RNDr. Juliana Krokusová, PhD.

Partneri podujatia