Košický a Prešovský kraj

Dátum a miesto konania (prezenčne): 21.10.2022, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice

Prihlasovanie do 5.10.2022 (vrátane).

Program

8:00-9:00 Registrácia príprava stánkov
9:00-9:15 Otvorenie podujatia
9:15 – 14:00 hodnotenie projektov
11:00-12:00 Obed podľa skupín
15:00-16:00 Vyhlásenie výsledkov

* Program sa viaže na hodnotenie projektov. Preto si prosím svoj odchod naplánujte s časovou rezervou.

Koordinátor krajského kola

RNDr. Marián Babinčák, PhD.
E-mail: babincak[zavinac]amavet.sk

Hodnotiaca komisia

RNDr. Marián Babinčák, PhD.
Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D.
RNDr. Ján Elečko, PhD.
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
RNDr. Terézia Kisková, PhD.
Ing. Ondrej Kováč, PhD.
MUDr. Dávid Kocan
RNDr. Katarína Kozelková, PhD.
Mgr. Katarína Lukáčová, PhD.
RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

Partneri podujatia

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach