Košický a Prešovský kraj

16.10.2020, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, Košice

Program

Pripravujeme

Organizátor podujatia

Mgr. Mária Babinčáková, RNDr. Marián Babinčák
E-mail: babincakova[zavinac]amavet.sk

Hodnotiaca komisia

Pripravujeme

Partneri podujatia