Úspechy

Najšikovnejších mladých vedátorov Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET každoročne vysiela na prestížne národné a medzinárodné podujatia do zahraničia. Nižšie sa nachádza sieň vedátorských talentov, ktorí boli spomedzi nich najúspešnejší a umiestnili sa na týchto súťažiach so svojimi projektami na popredných miestach.

2019

China Adolescents Science & Technology Innovation Contest, Čína
2. miesto v kategórií – Elektrina a mechanika

Rádiovo ovládané autíčko

Viliam Podhajecký a Richard Maguľak
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

International Science and Engineering Fair, USA
4. miesto v kategórií – Elektrina a mechanika

Náhrada syntetických UV-absorbentov lignínom

Ján Maťufka a Peter Škripko, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov

Vernadsky National Contest, Rusko
Špeciálna cena – najlepší projekt v kategórií – Matematika

Číslo π vo hviezdach

Alexandra Zavadská, Gymnázium Hlinská, Žilina

2018

China Adolescents Science & Technology Innovation Contest, Čína
2. miesto v kategórií – Elektrina a mechanika

Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici

Sebastian Ivan, Jakub Fecko
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

EU Contest for Young Scientists, Írsko
Špeciálna cena od EIROforum v kategórií – Medicína a zdravotníctvo

Vplyv regulátorov PKCδ na výsledok fotodynamickej terapie

Jana Motešická, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

EU Contest for Young Scientists, Írsko
Špeciálna cena od PRACE v kategórií – Informatika a počítačové inžinierstvo

Trevo: stromy ako výsledok algoritmu

Filip Kučerák, Gymnázium, Veľká okružná, Žilina

Vernadsky National Contest, Rusko
Najlepší projekt prezentovaný v kategórií – Enviromentálne vedy

Potenciálne využitie lignínu a rastlinných olejov v prevencii proti UVA/UVB žiareniu

Peter Škripko, Ján Maťufka, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov

Vernadsky National Contest, Rusko
Najlepší výskumný projekt súvisiaci s globálnym enviromentálnym problémom vykonaný použitím moderných technológií v kategórií – Enviromentálne vedy

Predikcia areálu rozšírenia večernice Saviho (Hypsugo savii) v Európe

Nela Gloríková, Gymnázium Kukučínova 4239/1, Poprad

2017

International Science and Engineering Fair, USA
2.miesto v kategórií – Biológia 

Prírodné étericke oleje v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor

Miriam Feretová, Samuel Smoter
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

International Sustainable World (Engineering Energy Environment) Project, USA
3.miesto v kategórií – Enviromentálne vedy

Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum

Peter Škripko
Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov

International Sustainable World (Engineering Energy Environment) Project, USA
3. miesto v kategórií – Energia a transport

Ridelo – cyklonabíjačka

Adrián Páleš, Filip Tomáška, Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

China Adolescents Science & Technology Innovation Contest, Čína
2. miesto v kategórií – Enviromentálne vedy
Špeciálna cena od China Association for Science and Technology

Vplyv kremíka na zvýšenie tolerancie zasolenia pôd u Agropyron elongatum

Peter Škripko
Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov

China Adolescents Science & Technology Innovation Contest, Čína
2. miesto v kategórií – Biológia
Špeciálna cena od China Association for Science and Technology

Prírodné étericke oleje v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor

Miriam Feretová, Samuel Smoter
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

EU Contest for Young Scientists, Estónsko
Špeciálna cena od Institute Laue-Langevin v kategórií – Fyzika a Astronómia

Dynamika magnetického správania v magneticky mäkkých zliatinách odlišnej štruktúry

Miroslav Kurka, Gymnázium Trebišovská 12, Košice