Banskobystrický kraj

18.10.2019, Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

Program

08.00 – 09.00 registrácia a inštalácia projektov
09.00 – 09.15 slávnostné otvorenie KFVAT
09.15 – 12.00 prezentácia a hodnotenie projektov
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 14.00 prezentácia a hodnotenie projektov
14.00 – 15.00 ukážky z činnosti členov klubu AMAVET /robotika/
15.00 – 15.30 vyhodnotenie KFVAT

Koordinátor krajského kola

Vladimír Kováčik, v.kovacik[zavinac]stavebnabb.eu, AMAVET klub 937 v Banskej Bystrici

Hodnotiaca komisia

Ing. Róbert Sviatko  – predseda komisie

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Ing. Ľubomír Mravec

Ing. Pavol Kyman

Partneri podujatia