Banskobystrický kraj

         

Dátum a miesto konania (prezenčne): 18.10.2024, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Prihlasovanie do 30.9.2024 (vrátane).

Program

08:00-09.00 registrácia a inštalácia projektov
09:00-09.15 slávnostné otvorenie KFVAT
09:15-12:15 prezentácia a hodnotenie projektov
12:15-13:00 obed
13:00-13:30 prezentácia a hodnotenie projektov
13:30-14:30 hodnotenie projektov, video Energia
14:30-15:00 vyhodnotenie KFVAT

Koordinátor krajského kola

Vladimír Kováčik, v.kovacik[zavinac]stavebnabb.eu, AMAVET klub 937 v Banskej Bystrici

Hodnotiaca komisia

Ing. Róbert Sviatko – predseda komisie
doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.
Ing. Ján Pavlovkin, PhD.
Ing. arch. Jarmila Kubišová

Partneri podujatia