Banskobystrický kraj

Dátum a miesto konania (prezenčne): 14.10.2022, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Prihlasovanie do 5.10.2022 (vrátane).

Program

Pripravujeme

Koordinátor krajského kola

Vladimír Kováčik, v.kovacik[zavinac]stavebnabb.eu, AMAVET klub 937 v Banskej Bystrici

Hodnotiaca komisia

Pripravujeme

Partneri podujatia