Tvorba projektu

Vyber si tému alebo konkrétnu otázku
Nájdi k téme čo najviac dostupných informácií
Vyslov hypotézu - predpoklad, čo sa stane pri tvojom návrhu riešenia problému
Otestuj svoju hypotézu pokusom, meraním, pozorovaním alebo iným experimentom
Urob vlastný záver založený na výsledkoch pokusu, meraní, pozorovaní
Spracuj poster, príď prezentovať svoju prácu na súťaž