Partneri

Organizátor

Spoluvyhlasovateľ súťaže

Spoluorganizátori podujatia

Odborní garanti

Generálny partner

Hlavní partneri

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Partneri podujatia

Spoločnosť pre vedu a verejnosť (Society for Science & the Public – SSP) je najstaršou neziskovou organizáciou popularizujúcou vedu a techniku pre verejnosť. Pôvodne v roku  1922 v USA založený Science Service organizuje od roku 1950 najväčšiu a najprestížnejšiu súťaž stredoškolských projektov vo vede a technike na svete, súťaž Intel ISEF. Intel  ISEF v súčasnosti združuje ako súťaž 70 krajín a z celého sveta sa na všetkých kolách každoročne zúčastňujú približne 3 milióny študentov. Do finále v USA postupuje 1500  najlepších z nich s 1200 projektmi.

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.