Partneri

Organizátor

Spoluvyhlasovateľ súťaže

Odborní garanti

Hlavní partneri

Partneri podujatia

Podujatie podporili

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Dlhodobá spolupráca

Spoločnosť pre vedu a verejnosť (Society for Science & the Public – SSP) je najstaršou neziskovou organizáciou popularizujúcou vedu a techniku pre verejnosť. Pôvodne v roku  1922 v USA založený Science Service organizuje od roku 1950 najväčšiu a najprestížnejšiu súťaž stredoškolských projektov vo vede a technike na svete, súťaž Intel ISEF. Intel  ISEF v súčasnosti združuje ako súťaž 70 krajín a z celého sveta sa na všetkých kolách každoročne zúčastňujú približne 3 milióny študentov. Do finále v USA postupuje 1500  najlepších z nich s 1200 projektmi.

EUCYS je najvýznamnejšia prehliadka študentských vedeckých projektov v EÚ, prezentujúca najlepšie vedecké úspechy študentov v EÚ a vo svete. Každoročne spája talentovaných študentov z viac ako 40 krajín, vždy v inom európskom meste. EUCYS spája snahu participujúcich krajín podnietiť viac mladých ľudí k tomu, aby zasvätili svoj život štúdiu vedy a techniky. Súťaž slúži ako vedecké fórum a podujatie spájajúce mladých, vďaka čomu získava obrovskú pozornosť médií. 

Aktivity AMAVET-u boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, NIVAM – Národný inštitút vzdelania a mládeže