Propozície a organizačný poriadok

Festival vedy a techniky AMAVET – celoštátne finále aj krajské kolá sa riadia organizačným poriadkom súťaže zaregistrovaným v zmysle Smernice č. 23/2017 o súťažiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Propozície súťaže [PDF]

Príloha k propozíciám súťaže č. 1 „Usmernenie“

Organizačný poriadok súťaže Festival vedy a techniky AMAVET [PDF]

Organizačný poriadok súťaže zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR