Propozície a organizačný poriadok

Festival vedy a techniky AMAVET (skratka FVAT) je súťažou s organizačným poriadkom schváleným v kat. B Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle Smernice č. 23/2017 o súťažiach detí a žiakov škôl a školských zariadení.
Spoluvyhlasovateľom súťaže FVAT  je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Propozície súťaže 2023 [PDF]

Organizačný poriadok súťaže Festival vedy a techniky AMAVET [PDF]

Organizačný poriadok súťaže zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Etický kódex AMAVET vzťahujúci sa aj k súťažiam

Bezpečnostné pravidlá a zásady ochrany zdravia na súťažiach AMAVET [PDF]