Cesty víťazov do zahraničia

Najšikovnejších mladých vedátorov každoročne vysielame na národné a medzinárodné súťaže do zahraničia.

ISEF

USA

ISEF (International Science and Engineering Fair) je najväčšia a najprestížnejšia medzinárodná súťaž v oblasti vedy a techniky. Usporadúva sa každý rok v máji vždy v inom meste v USA. O postup na túto súťaž bojujú milióny študentov na národných vedeckých súťažiach po celom svete, no len približne 1800 z nich dostane šancu súťažiť na ISEF-e o spolu 5 miliónov dolárov v odmenách, štipendiách a grantoch. AMAVET získal afiliáciu vysielať za Slovensko víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET.

EUCYS

Európska únia

Súťaž EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) je iniciatívou Európskej komisie s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu medzi mladými vedcami a podporuje ich smerom k budúcej kariére vo vede a technike. Počas súťaže, ktorá sa koná vždy v inej európskej krajine v septembri, študenti prezentujú svoj projekt porote, ktorá sa skladá z úspešných vedcov z celého kontinentu. Udalosť je otvorená aj verejnosti, ktorá si môže prísť pozrieť projekty a pýtať sa otázky. 

CASTIC

Čína

CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) je súťaž pre študentov so záľubou vo vede vo veku od 12 do 20 rokov, ktorú organizuje čínska asociácia pre vedu a techniku a čínska vláda. Každoročne sa jej zúčastňuje okolo 500 čínskych a 100 medzinárodných súťažiacich z viac než 20 krajín, ktorí sú zaradení do 13 kategórií.

The Milset Expo-Sciences International (ESI)

Logo MILSET

The Milset Expo-Sciences International (ESI) je svetová výstava vedeckých prác mladých vedcov, víťazov národných kôl vedeckých súťaží. ESI sa koná každé dva roky, vždy na inom kontinente. Cieľom ESI je prehliadka vedeckých projektov vytvorených deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom výstavy v multikultúrnom prostredí, ktoré umožňuje účasť inštitúcií, ktoré chcú pomáhať mladým ľuďom v ich projektoch.

The Milset Expo-Sciences Europe (ESE)

Logo MILSET

Milset Expo-Sciences Europe (ESE) je  európska výstava vedeckých prác mladých vedcov, víťazov národných kôl vedeckých súťaží. ESI sa koná každé dva roky, vždy v inom európskom štáte. Cieľom ESE je propagácia vedeckých projektov vytvorených deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom výstavy v multikultúrnom prostredí, ktoré umožňuje účasť inštitúcií, ktoré chcú pomáhať mladým ľuďom v ich projektoch.

VERNADSKY CONTEST

Moskva, Rusko

Vernadsky National Contest (Конкурс им. В.И. Вернадского) je ruská vedecká súťaž pomenovaná po ruskom geológovi Vladimirovi Ivanovičovi Vernadskom, ktorá je organizovaná každý rok v apríli v Moskve. Úlohou súťaže je podporovať mladých vedcov v získavaní vedomostí o svete prostredníctvom výskumu. Na súťaži sa organizuje odborná prehliadka projektov, pričom tie najlepšie z nich sú ocenené na slávnostnej ceremónii.

Belgian Science-Expo

Brusel, Belgicko

logo science expo bruselScience-Expo je národnou vedeckou súťažou v Belgicku. Zúčastňuje sa ho 500 mladých ľudí vo veku 12 až dvadsať rokov. Belgickú súťaž organizuje Jeunesses scientifiques de Belgique.