Krajské kolá

Kraj

Dátum ukončenia registrácie

Dátum konania

Miesto

Nitriansky kraj

9.10.2019 (vrátane)

18.10.2019

Centrum voľného času 
Štefánikova trieda 63, Nitra

Košický a Prešovský kraj

18.10.2019

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska č. 16, Prešov

Trenčiansky kraj

18.10.2019

Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske

Bratislavský a Trnavský kraj

18.10.2019

Bojnická 3, Bratislava

Žilinský kraj

24.10.2019

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina

Banskobystrický kraj

18.10.2019

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica