Krajské kolá

Kraj Dátum ukončenia registrácie Dátum konania Miesto
Nitriansky kraj 7.10.2020 (vrátane) 16.10.2020 Centrum voľného času Štefánikova trieda 63, Nitra
Košický a Prešovský kraj 16.10.2020 ZMENA – Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 11, Košice
Trenčiansky kraj 16.10.2020 Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske
Bratislavský a Trnavský kraj 23.10.2020 Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava
Poznámka: podujatie sa realizuje spolu s Festivalom štyroch živlov AMAVET
Žilinský kraj 16.10.2020 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina
Banskobystrický kraj 16.10.2020

ZMENA – Dom techniky ZSVTS, Kukučínová 8, Banská Bystrica