Krajské kolá

Kraj Dátum ukončenia registrácie Dátum konania Miesto
Nitriansky kraj 6.10.2021 (vrátane) 15.10.2021 Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
Košický a Prešovský kraj 22.10.2021

dištančne – online

Trenčiansky kraj 15.10.2021 Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske
Bratislavský a Trnavský kraj 21.10.2021 Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava
Žilinský kraj 21.10.2021 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1 (rektorát), Žilina
Banskobystrický kraj 15.10.2021 Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica