Program

 

26. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

9. a 10. novembra 2023 v INCHEBA Expo ,Viedenská cesta Bratislava

Program podujatia:

8. 11. 2023 príchod účastníkov, registrácia, príprava posterov, ubytovanie (neverejný program)

9.11.2023 9:00 – 17:30 Prezentácie súťažných projektov žiakov pre verejnosť, hodnotenie projektov

9.11.2023 9:00 – 9:30 Slávnostné otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023

9.11.2023 13:00 – 17:00 Prednášky – KinIT, ESET, Vedátor Samuel Kováčik, Kúzelná fyzika, CERN, Masarykova Univerzita Michal Zajaček

10.11.2023 09:00 – 11:30 Prezentácie súťažných projektov žiakov pre verejnosť, hodnotenie projektov

10.11.2023 09:00 – 11:30 Science talks – motivačné rozhovory Víťazov FVAT 2022, ich účasť na svetových súťažiach a prehliadkách, diskusia

10.11.2023 13:00 – 14:00 Vyhlásenie výsledkov