Chat with us, powered by LiveChat Festival vedy a techniky AMAVET - Košický a Prešovský kraj

Festival vedy a techniky pre Košický a Prešovský kraj

Dátum a miesto:  18.10.2018 - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (Jesenná 5, 040 01 Košice).

Program

07:15 - 08:45-  registrácia + úprava súťažného priestoru a príprava panela

09:00 - 09:25 - slávnostné otvorenie festivalu- Aula P1

09:30 - 14.00 – prehliadka súťažných projektov

09:30 - 13:00 - exkurzia pre školy  (speaker Stanislav Mácha-z Open Academy na tému: Prečo sú Košice pre mňa lepšie ako Bratislava a Viedeň? )

11:30 - 12:00- obed- hodnotiaca komisia

13:00 - 14:00- obed -  súťažiaci

14:00 - 15:30- hodnotiaca komisia - zasadnutie

14:00 - 15:00- súťažiaci a ich pedagogický dozor - odborný program

15:00 - 15:30- úprava súťažného priestoru

15:30 - slávnostné vyhodnotenie festivalu- Aula P1

Organizátor podujatia

Mgr. Ivana Šmelková a Mgr. Jana Kozáková kozakova.j[zavinac]gmail.com

Hodnotiaca komisia

1. Predseda hodnotiacej komisie: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

2. Doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
3. Ing. Tatiana Hoffmannová
4. Ing. Ondrej Kováč, PhD.
5. RNDr. Ľubomír Mucha
6. Mgr. Marcel Bodnár
7. Dominik Kolesár, DiS
8. Mgr. Marián Babinčák
9. Mgr. Mária Babinčáková
10. doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
11. doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
12. doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
13. doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
14. doc. RNDr. Ján Fϋzer, PhD.
15. doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.

reprezentanti Open Academy:
Vanda Lukačínová
Juraj Garaj
Viliam Tkáčik
Ing. Richard Dzurus
Stanley Mácha

Partneri podujatia
Súkromné osemročné gymnázium Dneperská 1, Košice
Open Academy

Vytlačiť E-mail