Festival vedy a techniky Košický a Prešovský kraj

 

Kraj Dátum ukončenia registrácie Dátum konania Miesto

Košický a Prešovský kraj

05.10.2017 o 23:59 h.

13.10.2017

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (Gymnázium sv. Mikuláša), Duklianska 16, Prešov

Predbežný program

7:30 - 8:45 - registrácia + úprava súťažného priestoru a inštalácia postera
9:00 - otvorenie súťaže a slávnostný úvod
9:30 - 14:00 - prezentácia projektov
9:30 - 14:00 - exkurzia pre školy a verejnosť
14:00 - 15:15 - program Science talk (Prezentácia účasti na zahraničných súťažiach I-SWEEEP, Intel Isef, Castic a Eucys účastníkmi súťaží)
15:30 - slávnostné vyhodnotenie

Mapa pri ceste autom

Mapa zo Železničnej stanice

Organizátor podujatia

AMAVET klub 957 pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša (Gymnázium sv. Mikuláša), Duklianska 16, Prešov

RNDr. Miriam Feretová, feretova[zavinac]gmail.com

 

Hodnotiaca komisia

doc. MVDr. B. Peťko, DrSc.
RNDr. B. Víchová, PhD.
RNDr. E. Fryková
Mgr. J. Sarvaš
prof. Mgr. J. Hofierka, PhD.
Mgr. M. Opiela
Mgr. M. Krupa
Ing. T. Hoffmannová
Ing. O. Kováč, PhD.
prof. RNDr. M. Reiffers, DrSc.
doc. RNDr. M. Kireš, PhD.
RNDr. I. Sotáková
Mgr. M. Babinčáková
PhDr. V. Kopčáková, PhD.

Partneri podujatia

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (Gymnázium sv. Mikuláša), Duklianska 16, Prešov

Nadácia Volkswagen Slovakia

ME-Inspection SK, spol. s r.o. Micro-Epsilon Company
 
Mesto Prešov
 
VVCB (Výskumno - vzdelávacie centrum bioenergie) Kapušany pri Prešove
 
Open Academy
 
ROKUS, s.r.o.

Vytlačiť E-mail