Krajské kolá FVAT

 Pre viac informácií zvoľte v pravom menu príslušný kraj.

Kraj Dátum ukončenia registrácie Dátum konania Miesto

Nitriansky kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2018 o 12:00 h.

 

 

 

 

19.10.2018

Centrum voľného času 
Štefánikova trieda 63, Nitra

Košický a Prešovský kraj

18.10.2018

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Jesenná 5, 040 01 Košice

Trenčiansky kraj

19.10.2018

Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske

Bratislavský a Trnavský kraj

19.10.2018

Centrum vedy - Aurélium, areál Matador Bojnická 3, 831 04  Bratislava

Žilinský kraj

19.10.2018

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina

(Stavebná fakulta a Fakulta humanitných vied)

Banskobystrický kraj

19.10.2018

Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

Vytlačiť E-mail