Krajské kolá FVAT

 

Kraj Dátum ukončenia registrácie Dátum konania Miesto

Nitriansky kraj

29.9.2017 o 23:59 h.

06.10.2017

Nitra

Košický a Prešovský kraj

05.10.2017 o 23:59 h.

13.10.2017

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov

Trenčiansky kraj

11.10.2017 o 23:59 h.

20.10.2017

Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske

Bratislavský a Trnavský kraj

11.10.2017 o 23:59 h.

20.10.2017

Centrum vedy - Aurélium, areál Matador Bojnická 3, 831 04  Bratislava

Žilinský kraj

11.10.2017 o 23:59 h.

20.10.2017

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina

(Stavebná fakulta a Fakulta humanitných vied)

Banskobystrický kraj

11.10.2017 o 23:59 h.

20.10.2017

Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

VytlačiťE-mail