Krajské kolá FVAT 2016

Festival vedy a techniky pre Nitriansky kraj

Dátum konania:  7.10.2016
Ukončenie prihlasovania projektov:  30.9.2016
Miesto konania: SOŠ Polytechnická, Novozámocká 220, 949 05 Nitra
Organizátor: AMAVET klub č. 836, Nitra

Festival vedy a techniky pre Košický a Prešovský kraj

Dátum konania: 13.10.2016
Ukončenie prihlasovania projektov:  6.10.2016
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, 040 01 Košice
Organizátor: AMAVET klub č. 849, Košice

Festival vedy a techniky pre Trenčiansky kraj

Dátum konania: 14.10.2016
Ukončenie prihlasovania projektov:  7.10.2016
Miesto konania: Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 21415, 958 01 Partizánske
Organizátor: AMAVET klub č. 808, Malé Bielice

Festival vedy a techniky pre Bratislavský a Trnavský kraj

Dátum konania:  21.10.2016
Ukončenie prihlasovania projektov:  14.10.2016
Miesto konania: Centrum vedy - Aurélium, areál Matador Bojnická 3, 831 04  Bratislava
Organizátor: AMAVET klub č. 957, Bratislava v spolupráci so ZSVTS

Festival vedy a techniky pre Banskobystrický kraj

Dátum konania:  21.10.2016
Ukončenie prihlasovania projektov:  14.10.2016
Miesto konania: Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
Organizátor: AMAVET klub č. 937, Banská Bystrica
 

Festival vedy a techniky pre Žilinský kraj

Dátum konania:  21.10.2016
Ukončenie prihlasovania projektov:  14.10.2016
Miesto konania: Priestory Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Organizátor: AMAVET klub č. 549, Martin

VytlačiťE-mail