Festival vedy a techniky AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT).

FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. 

Celoštátnemu finále FVAT predchádza 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).

Víťazi krajských kôl FVAT postupujú na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční na v Bratislave. Počas neho môžu súťažiť o postupy na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly. Takisto o množstvo zaujímavých vecných cien.

FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále.

Žiaci môžu svoje projekty na krajské kolá prihlasovať na webovej stránke súťaže, registračný formulár sa zverejňuje k 1. septembru. Tí najlepší z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále súťaže.

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky AMAVET je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí.

Žiaci, ktorí majú záujem prihlásiť sa na KFVAT, odporúčame publikáciu s návodom ako vytvoriť vedecký projekt. Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

VytlačiťE-mail

Organizátor súťaže - AMAVET

Od roku 1990 pôsobí AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s nimi deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. Od vzniku AMAVET vystupuje organizácia ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET. Od roku 1991 sa zúčastňuje svetovej prehliadky projektov ESI (Expo Sciences International) a od roku 1996 európskej prehliadky projektov ESE (Expo Sciences Europe). Od roku 2006 je AMAVET integrálnou súčasťou súťaže Spoločnosti pre vedu a verejnosť, ktorá organizuje súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA, ktorá je najstaršou a najprestížnejšou súťažou vedeckých projektov žiakov na úrovni našich stredných škôl na svete. V roku 2008 bol AMAVET tiež pri založení celosvetovej olympiády trvalo udržateľného rozvoja z oblasti energetiky, inžinierstva a environmentalistiky I-SWEEEP v Texase. V roku 2002 po prvý krát na Slovensku zorganizoval úspešne európsku prehliadku projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 svetovú prehliadku projektov ESI (Expo Sciences International). Festival vedy a techniky organizujeme od roku 1998.

WWW.AMAVET.SK

Stránka slúži na publikovanie a zverejňovanie informácií súvisiacich s občianskym združením AMAVET. Nachádzajú sa tu články z rôznych oblastí vedeckého a spoločenského života, správy z podujatí, najnovšia ponuka príležitostí na osobnostný rozvoj, nechýba fotogaléria. Vďaka stránke sa priaznivci AMAVET-u vždy udržujú v aktuálnom obraze o činnostiach organizácie, z pohľadu Sekretariátu či klubov v rámci celého Slovenska.

WWW.JUNIORINTERNET.SK

Projekt Junior Internet organizujeme od roku 2006 a je určený všetkým mladým nadšencom, ktorí využívajú internet nielen pre zábavu. Stránka informuje o konferencii, ktorá je výnimočnou v rámci svojho druhu a dáva mladým ľuďom možnosť preraziť na internetovej sieti a taktiež prináša možnosť elektronického prihlasovania projektov či diskusné fórum pre priaznivcov tejto súťaže.

WWW.SUPERLETO.SK

Webová stránka poskytuje informácie o letných táboroch doma i v zahraničí, ktoré AMAVET organizuje. Umožňuje tak deťom, mladým ľuďom a rodinám s deťmi prihlásiť sa do tábora alebo na letný pobyt, či získať informácie o lokalitách, termínoch, ale aj o našej organizácií. Obľúbenými tábormi sú už roky tábory s odbornou tematikou, ktorá sa tu hravou formou realizuje v spojitosti s pobytom pri mori, v súčasnosti najmä animačný program „Zvedaví vedci“. V roku 2017 sme úspešne spustili už 12. sezónu letných pobytov a táborov.

WWW.LABAK.NET

Vďaka tejto webovej stránke sa žiaci ZŠ a SŠ môžu zapojiť do online seminára s názvom LaBáK. Riešia tak zadané úlohy a súťažia o rôzne vecné ceny. Stránka poskytuje informácie o súťaži ako aj priestor na registráciu a riešenie zadaných úloh.

CESTY ZA VEDOU

Poznanie a osobná skúsenosť je nepochybne trvalou istotou súkromného i profesionálneho rastu každého človeka. Práve preto organizujeme poznávacie cesty za vedou a technikou do celej Európy. Projekt Cesty za vedou, spojený s turistikou, organizujeme od roku 1990. K tradičným pobytom už roky patrí prekrásny a poučný víkend v Paríži či návšteva CERNu - jedného z najznámejších vedeckých centier na svete. Okrem našej širokej ponuky poznávacích podujatí, ktoré nájdete na našej stránke, pripravíme pre Vás radi podujatie podľa Vašich predstáv v rámci celej Európy.

 

VytlačiťE-mail