23. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET online

9. 11. - Otvorenie Týždňa vedy a techniky a Festivalu vedy a techniky AMAVET

9. 11. - 1. blok prezentácií - 23. ročník celoštátneho finále Festival vedy a techniky AMAVET 2020

9. 11. - 2. blok prezentácií - 23. ročník celoštátneho finále Festival vedy a techniky AMAVET 2020

10. 11. - Vyhodnotenie Festivalu vedy a techniky AMAVET 2020

11. 11. - Konferencia o popularizácii vedy a techniky