Autor/autori: Šimon Peter, Samuel Peter

Radi si čítame odborné časopisy zo sveta vedy a techniky. Pred štyrmi rokmi nás veľmi zaujali nové možnosti, ktoré ponúka 3D tlač. Fascinuje nás, čo všetko dokážeme pomocou 3D tlačiarne už dnes vyrobiť a nevieme si ani predstaviť všetky možnosti, ktoré nám tento vynález ponúka. Niektorí odborníci sa domnievajú, že 3D tlač môže spôsobiť podobnú revolúciu, ako rozšírenie kníhtlače v stredoveku, alebo vplyv internetu na šírenie hudby. Aj my si myslíme, že možnosti 3D tlače sú ešte neprebádané a len budúcnosť nám ukáže, aké široké sú možnosti využitia tejto technológie. Čínske auto z 3D tlačiarne, domy, príbytky na iných planétach,… . Čo je to 3D tlačiareň, opísať ako funguje, s akými materiálmi pracuje a čo nám 3Dtlač ponúkne v blízkej či vzdialenej budúcnosti. Už teraz sa tešíme na nové objavy a možnosti, ktoré nám táto cesta ponúka.