Na 33. ročníku EUCYS-u boli úspešní aj Slováci – druhé miesto a špeciálna cena CNIC

Súťaž mladých vedcov EÚ (EUCYS – EU Contest for Young Scientists) založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu nechať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi. Počet účastníkov narástol z 53, z prvej súťaže v roku 1989, na priemerne 150 účastníkov ročne. V tomto roku (14. – 18. septembra) sa konala súťaž mladých vedcov v holandskom Leidene, ktoré je pre tento rok aj Európskym mestom vedy. 132 účastníkov z 33 krajín prezentovalo 85 projektov, s ktorými vyhrali predkolo EUCYS 2022. Na Slovensku bol predkolom už 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 (FVAT), z ktorého postúpili na európske finále do Holandska Lucia Cengelová a Jakub Gál. Reprezentovali Slovensko a Asociáciu pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) veľmi úspešne!

Jakub Gál s projektom Efektívna kamera s akcelerátorom násobenia tenzorov a optimalizovanou architektúrou konvolučnej neurónovej siete sa umiestnil na 2. mieste, za ktoré získal aj finančnú odmenu 5 tisíc eur!

Jakub Gal

Lucia Cengelová s projektom Výpočtový dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov získala špeciálnu Cenu CNIC. Ide o trojdňový pobyt v CNIC – Národnom centre pre kardiovaskulárny výskum v Španielsku. Počas pobytu sa víťaz dozvie o projektoch Centra priamo od výskumníkov CNIC. Dozvie sa o infraštruktúre a technológiách, ktoré sú k dispozícii na riešenie výskumu kardiovaskulárnych problémov.

Čo je podstatou úspešného európskeho projektu mladého Slováka Jakuba Gála? „Náš výskum začal ako systém videnia pre súťažného robota RoboCup. Tam sme čelili mnohým problémom v reálnom živote, ako napríklad vytvorenie robustného a vysokorýchlostného systému, ktorý by bol tiež energeticky efektívny. Vyvinuli sme vlastnú architektúru a skonštruovali kompaktnú kameru schopnú spustiť operačný systém umožňujúci rýchle spracovanie obrazu s výbornou konektivitou. Výsledkom našej práce je plne paralelná analógová kamera z komponentov s implementáciou analógovej neurónovej siete pre počítačové videnie, ktorá je nízko-nákladová a plne voľne šíriteľná (opensource). Silným podnetom na moju prácu bola aj súťaž FVAT AMAVET 2021, z ktorej som postúpil a mohol som svoje výsledky konfrontovať na celoeurópskej súťaži.“

V tomto roku mladí vedátori na Slovensku, žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl, môžu svoje projekty prihlasovať do 5. októbra 2022 na 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET – národného kola EUCYS na Slovensku.

Národné kolo EUCYS na Slovensku – Festivalu vedy a techniky AMAVET www.festivalvedy.sk

Víťazný projekt Jakuba Gála

Ocenený projekt Lucie Cengelovej

Významnými Partnermi FVAT okrem slovenských univerzít a SAV sú SEPS, Nadácia Allianz a Hlavné mesto SR – Bratislava.