Autor/autori: Lukáš Kožuško, Sarah Dolanská

Požiadavky:
– Regulácia brzdenia musí zabezpečiť riadenie stability vozidla a jeho ovládanie na každom type povrchu, od mokrej cesty až po poľadovicu.

– Regulácia brzdenia musí prebiehať v celej rýchlostnej oblasti vozidla.

– Bezpečnostné obvody musia neustále kontrolovať bezchybnú funkciu systému ABS.

– Pri brzdení v zákrute musí byť vozidlo stabilné a schopné ovládania s čo možno najkratšou brzdnou dráhou. Týka sa to aj cesty na nerovnom povrchu.

– Regulácia brzdenia musí definovať aquaplaning a správne reagovať naň. Musí udržiavať priamu stabilitu pri jazde.

ABS je asistenčný systém vo vozidle, ktorého cieľom je kontrolovať činnosti brzdenia s cieľom zabezpečiť efektívne brzdenie na povrchoch s rôznou priľnavosťou. Zabraňuje aj zablokovaniu kolies pri brzdení na klznom povrchu.

ABS tiež kontroluje pohyb kolies počas brzdenia, ak zistí, že niektoré koleso na ceste sa začína šmýkať, okamžite znižuje alebo dokonca úplne vypne brzdnú silu. Tým sa pokúša udržiavať valivé trenie medzi pneumatikou a vozovkou a zabraňuje treciemu pohybu. To dáva predpoklad lepšej kontroly nad vozidlom.

Nevýhodou ABS je v niektorých prípadoch dlhšia brzdná dráha. Ďalší problém s ABS sa začína v tzv. žalúzii na ceste, keď kolesá poskakujú na nerovnom povrchu a snímač vysiela informácie o disproporcii rýchlosti otáčania, ktoré ABS interpretuje ako nebezpečné.