Autor/autori: Samuel Pernička, Daniel Pernička

V našom projekte sme sa zamerali na zlepšenie MHD, aby sme vytvorili ekologickejší transport. Našou inšpiráciou bolo vytvoriť tichšiu a viac ekologickú mestskú hromadnú dopravu. Projekt sme vytvorili teoreticky na základe faktov. Náš projekt je o strojoch poháňaných atmosférickým tlakom. Funguje na princípe atmosférického vlaku. Podstatou tohto typu vlaku je, že popri koľajniciach je vedené potrubie. Potrubie je hermeticky uzatvorené, vzduch ale budeme môcť vysať pomocou vývev. V potrubí sú magnety, tieto magnety sa pripoja na magnety pripevnené k vlaku. Magnety by vyplnili obsah trubky tak, že by cez ňu nemohol prejsť vzduch z jednej strany na druhú. Vlak sa pohybuje na základe pohybu magnetov. Pohyb magnetov v potrubí sa zabezpečí tak, že z jednej strany potrubia sa vysaje vzduch natoľko, aby bol tlak v potrubí pod bodom atmosférického tlaku. V mestách by bola vedená železnica s týmto potrubím. Na tejto železnici by premávala električka, ktorá by používala atmosférický tlakový systém. Naše riešenie by bolo ekologickejšie, tichšie a bezpečnejšie. Nebolo by totiž potrebné stavať elektrické vedenie nad traťou.