V dňoch 12. – 13. apríla 2024 sa v Belgicku konala prestížna
vedecká výstava Belgian Science-Expo 2024, na ktorej sa mali možnosť
zúčastniť výhercovia vedeckých súťaži z rôznych kútov sveta. Medzi nich
patril aj Štefan Hudačko, víťaz Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023.

Okrem Slovenska sa tejto akcie zúčastnili aj krajiny ako Luxembursko,
Maroko alebo Taliansko. Popri samotnej vedeckej výstave organizátori
pripravili pre mladých vedcov aj zaujímavý program. Mali možnosť spoznať
Brusel a Liege, ich kultúru a dokonca aj kuchyňu. Súčasťou programu bol
aj vstup do Magrittovho múzea, v ktorom sa nachádza najväčšia zbierka
diel Reného Magritta na svete. Táto zbierka pozostáva z vyše 230
zaujímavých surrealistických diel, maľovaných predmetov a plagátov.

Čo si o Belgium Science-Expo 2024 myslí Štefan?

„Samotné Belgium Science-Expo 2024 bolo podľa mňa veľmi podobné
nášmu Festivalu vedy a techniky AMAVET. Rovnako ako u nás, sa aj tam
mali možnosť zísť výnimoční študenti, ktorých baví veda a chcú sa jej
venovať. Bol to veľmi zaujímavý zážitok a veľmi ma zaujala rôznorodosť
tém, ktorým sa študenti venovali. Taktiež ma milo prekvapilo, že medzi
mnou a súťažiacimi nebola žiadna jazyková bariéra. V každom projekte,
ktorý som si vypoču,l sa našiel aspoň jeden člen tímu, ktorý vedel dobre
po anglicky. Ako nadšenca fyziky ma samozrejme najviac zaujal projekt
o čiernych dierach, ktorí spracovali dievčatá vo veľmi zaujímavej
podobe. Veľmi sa mi páčilo, že okrem projektov si Belgičania pripravili
aj veľmi zaujímavý workshop, v ktorom  sme si mohli postaviť vlastné
rádio.“

Horalky nesklamali.

Po skončení prvého dňa výstavy sme mali kultúrny večer, kde sme
sa mohli navzájom bližšie spoznať. Na kultúrny večer sme mohli priniesť
slovenské výrobky a tak som sa samozrejme rozhodol zobrať rôzne
sladkosti. Musím povedať, že asi najväčší úspech zožali horalky a tesne
na druhom mieste za nimi citrónové oblátky. Dosť nezvyčajným a pre
mnohých prekvapivou pochutinou boli snehuľky.

Zážitky z Belgicka.

Z Belgicka si domov prinesiem určite veľa dobrých zážitkov
a spomienok. Mal som mnoho zaujímavých rozhovorov so študentmi
a učiteľmi z iných krajín. Som obzvlášť vďačný za rozhovor s francúzskym
fyzikom, ktorý mi dal mnoho dobrých rád nielen o fyzike ale aj
o živote. Som veľmi vďačný za to, že som mal možnosť cestovať do
Belgicka zažiť takúto skúsenosť a spoznať toľko zaujímavých ľudí.

Poďakovanie.

Na záver by som sa chcel poďakovať Ing. RNDr. Andrei Džubinskej,
PhD. z CPM-TIP, UPJŠ v Košiciach a RNDr. Miriam Feretovej z Katolíckej
spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove za ich pomoc pri koordinácií
projektu, čas a odborné konzultácie. Moja vďaka patrí aj prof. RNDr.
Mariánovi Reiffersovi, DrSc. z Katedry fyziky, matematiky a techniky z
Prešovskej univerzity v Prešove. A poďakovanie prislúcha aj AMAVET-u a
všetkým ľudom, ktorí mi pomáhali pri tomto projekte a vďaka ktorým som
sa mohol dostať do Belgicka.