Autor/autori: Tibor Ábrány, René Németh

Vybral som si hlavné bezpečnostné prvky pretekárskeho auta, ktoré slúžia na ochranu posádky automobilu pri náraze.
Týmito prvkami sú : športové sedačky, športové pásy, bezpečnostný rám, prilba, kombinéza a v neposlednom rade hasiaci systém.
Túto tému som si vybral kvôli tomu, že obľubujem motošport, teda hlavne jeho disciplínu, ktorá sa volá rally
Povinné je použiť nepoškodené sedačky vyhovujúce národným technickým predpisom a prílohe „J“
Sedačky musia mať homologizáciu FIA a musia byť vhodným spôsobom prichytené ku karosérii auta.
Musia byť neporušené a tiež musia vyhovovať tým istým predpisom ako sedačky.
Môžu byť : 4-bodové, 5-bodové , 6-bodové.
Pre určité disciplíny musia byť vo vozidle umiestnené dve rezáky pásov pre prípad núdze.
Bezpečnostný rám je povinný pre všetky disciplíny motoršportu a musí byť vyrobený v súlade s národnými technickými predpismi.
Každá automobilová disciplína má iné požiadavky na typ auta, podľa toho aké auto na akú disciplínu a triedu bolo homologované. Tento bezpečnostný prvok je najdôležitejší v celom pretekárskom aute.