Autor/autori: Oliver Vaško, Martin Štofanik

V oblasti vozidiel poháňaných elektrickou energiou dochádza k stálym inováciám a zlepšeniam zameraným na zvýšenie bezpečnosti na cestách, zníženie hmotnosti jednotlivých komponentov vozidla, zlepšenie ovládateľnosti vozidla, rekuperáciu energie, zvýšenie dojazdu vozidla a samozrejme zníženie nákladov na výrobu a ochranu životného prostredia. V projekte sme sa zamerali nielen na zistenie aký je súčasný stav, porovnali z pohľadu nás študentov odboru dopravy, klady a nedostatky, ale chceli sme ukázať podľa nášho názoru a poznatkov, kam vývoj speje. Zaoberali sme sa vývojom pohonov automobilov a hľadali kam sa uberá automobilový priemysel v súlade s požiadavkami energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia. Na konkrétnych príkladoch sme popísali technické i technologické riešenia. Vyhľadali sme príklady rôznych možností a porovnali ich so situáciou na Slovensku. Využili sme informácie získané prezentáciou VSE na našej škole, ale aj z iných dostupných zdrojov.