Autor/autori: Patrik Skaloš, Nikoleta Dimunová

Žiakom na našej škole, rovnako ako aj nám, chýbal jednoduchý spôsob na výrobu plošných spojov ktoré sa dajú využiť v mnohých projektoch. Tak vznikol nápad CNC frézy riadenú priemyselným počítačom, ktorá vie upravovať nielen plošné spoje, ale aj iné materiály rôznych rozmerov. K fréze patrí jednoduchý počítačový softvér napísaný v programovacom jazyku C# na návrh plošného spoja alebo nahranie obrázku, a zadanie parametrov výroby. Kostra frézy je tvorená hliníkovými profilmi ktoré držia tri osi. Za pohyb vŕtačky po týchto osiach sú zodpovedné krokové motory s vysokým krútiacim momentom a presnosťou, riadené PLC Interbusom od Phoenix Contact. Vŕtačka má vysoké otáčky a na nej je pripevnený špecifický vrták pre najkvalitnejšie výsledky. Na kostre musia byť pripevnené aj mikrospínače (takzvané endstopy). Do priemyselného počítača sa pripája ethernetovým káblom a telo frézy je odpojiteľné od panelu s priemyselným počítačom. Aj napriek komplikáciam pri zhotovovaní, nižšej rýchlosti a vyššom hluku fréza funguje veľmi dobre a bola využitá niekoľkými žiakmi z našej školy.