Realizácia súťaže v šk. roku 2020/2021

Pripravujeme realizáciu krajských kôl aj celoštátneho finále súťaže. Realizáciu podujatí uskutočníme podľa aktuálnych protiepidemických opatrení s dôrazom na prevenciu pred šírením vírusu COVID-19.

Krajské kolá aj celoštátne finále súťaže budú realizované bez účasti verejnosti. O forme realizácie celoštátneho finále v Bratislave budeme informovať.

Súťažiaci (na krajských kolách aj celoslovenskom finále) musia mať pripravenú prezentáciu projektu v tlačenej verzii – formou postera (panela) a zároveň digitálnu prezentáciu (PowerPoint a pod.)

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Povinné protiepidemické opatrenia: vstup a pobyt na podujatí len s prekrytím horných dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia rúk, respiračná etiketa – kašlať, kýchať do vreckovky a zahodiť ju do koša, nepodávať si ruky (nahradiť napr. úsmevom alebo úklonom), odstup od cudzích osôb aspoň 2 m, organizátor zabezpečí maximálny počet účastníkov podľa aktuálne platných opatrení.

Účastníci sú povinní si priniesť a používať rúško na prekrytie nosa a úst, dezinfekciu rúk priebežne počas podujatia, vreckovky, vlastnú fľašu na pitie s vodou.