Realizácia súťaže v šk. roku 2020/2021

Súťažiaci (na krajských kolách aj celoslovenskom finále) musia mať pripravenú prezentáciu projektu v tlačenej verzii – ktorú si umiestnia na poster (prezenčná forma podujatia) a zároveň digitálnu prezentáciu napr. PowerPoint a pod. (v prípade dištančnej formy – online).

Podujatia realizujeme v lade s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami bez účasti verejnosti.
Krajské kolá v prípade prezenčnej formy podľa COVID automatu budú realizované v režime OTP ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID19 pred nie viac ako 180 dňami,
alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID19, presnejšie:
osoba plne očkovaná,

osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19
nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RTPCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od
odberu v prípade antigénového testu, alebo

osoba prekonala ochorenie COVID19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Antigénové mobilné odberové miesta (a odkaz na prihlásenie) sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR
.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 (prezenčná forma)

Povinné protiepidemické opatrenia: vstup a pobyt na podujatí len s prekrytím horných dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia rúk, respiračná etiketa – kašlať, kýchať do vreckovky a zahodiť ju do koša, nepodávať si ruky (nahradiť napr. úsmevom alebo úklonom), odstup od cudzích osôb aspoň 2 m, organizátor zabezpečí maximálny počet účastníkov podľa aktuálne platných opatrení.

Účastníci sú povinní si priniesť a používať rúško na prekrytie nosa a úst, dezinfekciu rúk priebežne počas podujatia, vreckovky, vlastnú fľašu na pitie s vodou.