Autor/autori: Marco Pintér, Richard Kováč

DroneLogger je vysoko kompaktný, bezdrôtový systém umožňujúci nezávisle od pripojeného bezpilotného stroja monitorovať jeho polohu v priestore pomocou vhodnej kombinácie snímačov: gyroskop, akcelerometer, magnetometer, barometer a GPS. Táto poloha je pomocou sady algoritmov a filtrov spracovaná, vyhodnotená a odoslaná do jednotky pripojenej k vysielaču pilota. Odosielanie dát prebieha na nízkych frekvenciách pomocou modernej komunikačnej techniky čo zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dosah niekoľkých kilometrov. Systém údaje vyhodnotí, uloží a vykreslí na grafický displej vo forme číselných dát a rôznych leteckých prístrojov. Systém obsahuje okrem grafického výstupu aj zvukový, užívateľsky konfigurovateľný výstup slúžiaci na varovanie v prípade nadmerného vychýlenia či poklesu monitorovaného napätia (vybitie akumulátoru). Systém je tiež nárazuodolný, vodeodolný a obsahuje interný záložný zdroj. Ten dokáže v prípade straty či kolízie monitorovaného stroja pomôcť pri jeho lokalizácii. Vďaka na mieru navrhnutej a vyrobenej elektronike, boxu, nízkej váhe a internému napájaniu je náš systém použiteľný na monitorovanie polohy nielen bezpilotných strojov.