Od 6. do 8. marca 2024 sa študentky sekundy osemročného gymnázia Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a členky AMAVET klubu 957 v Prešove Viktória Onuferová a Juliana Lichvárová zúčastnili Festivalu vedy a technicky ČR v Pardubiciach. Postúpili do Čiech z celoslovenského finále  Festivalu  vedy a techniky AMAVET 2023 v Bratislave.

Po pricestovaní a prezretí priestorov výstavného centra Aurelium si nainštalovali podklady k projektu. Samotná súťaž prebiehala v dňoch 7. a 8. marca 2024. Na úvod, po privítaní, bola predstavená odborná porota zložená z pedagógov vysokých a stredných škôl, zástupcov mesta a kraja. Súťažilo sa v dvoch oblastiach – junior (študenti základných škôl) a stredoškolák (študenti stredných škôl). Celkovo bolo odprezentovaných 110 projektov, z toho 60 pre základné školy, 47 pre stredné školy, 2 špeciálne projekty a 1 nesúťažný medzinárodný projekt – projekt našich dievčat.

Porotcovia sa zastavovali pri súťažiacich, pýtali sa ich rôzne doplňujúce otázky a súťažiaci sa snažili svojimi prezentáciami a odpoveďami porotcov  zaujať a presvedčiť, že ich projekt je ten NAJ. Slovenské dievčatá prezentovali svoj projekt pedagógom, ktorí boli ich prezentáciou nadšení. Vraj to bol projekt na úrovni stredoškolákov.  Piatok bol deň určený pre prezentáciu pred širokou verejnosťou. V tento deň prezentovali dievčatá projekt aj pred ostatnými študentmi, hlavne z radu stredoškolákov, ktorých téma a spracovanie projektu zaujalo. Veľký dojem zanechali aj u minuloročného víťaza Festivalu vedy a techniky ČR, ktorý postúpil na medzinárodnú súťaž v Dallase. Dal zároveň dievčatám námety, ako postupovať pri tvorbe a prezentáciách projektov v nasledujúcich rokoch.

Táto súťaž odstránila zábrany, naučila dievčatá reagovať aj v inom cudzojazyčnom prostredí. Bolo neskutočne milé pozorovať ako sa zbúrala jazyková bariéra a dievčatá s porotcami, hosťami  a  študentmi diskutovali bez problémov. Zdokonalili sa v prezentácii a diskusii s odborníkmi.

Tento pobyt využili aj na spoznávanie histórie a kultúry mesta Pardubice a jeho okolia. Najviac ich zaujalo námestie s pešou zónou za Zelenou bránou pri mestskom magistráte a kostolom sv. Bartolomeja. Mesto známe perníkmi má svoje zaujímavé historické čaro.  Nemenej zaujímavá bola ja obhliadka Pardubického zámku s jeho neobyčajnými obyvateľmi – pávmi. Aj mestské divadlo so svojou nezvyčajnou historickou architektúrou bolo prijemným spestrením pobytu. Samozrejme nevynechali ani návštevu obchodíka s tradičnými Pardubickými perníkmi.

Poďakovanie patrí pani E. Onuferovej za sprievod dievčat, organizátorovi súťaže pánovi Medřickému  a jeho asistentke Lucii Lovácz za starostlivosť počas súťaže a AMAVET-u, ktoré túto cestu umožnilo a podporilo.