24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 8. do 9. novembra 2021 ako Otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), konané prezenčne. Z krajských kôl postúpilo na celoslovenské finále 61 súťažiacich so 44 vedátorskými projektami. Celkový počet účastníkov, vrátane sprevádzajúcich učiteľov, odbornej hodnotiacej komisie, hostí a organizátorov bol 120.

Už piaty rok je odborným garantom FVAT Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave.  Za všetkých garantov v otváracom príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., ktorý zdôraznil význam FVAT už oslovením účastníkov: „Milé budúce kolegyne a budúci kolegovia! AMAVET je jedno z najúžasnejších podujatí, ktoré na Slovensku máme. Dôvod je jednoduchý – budúcnosť si musíme pestovať dnes, pretože to, čo urobíme dnes sa prejaví v budúcnosti.“

SAV bola v tomto roku aj sponzorom podujatia, pretože Virologický ústav urobil analýzu PCR testov všetkým účastníkom festivalu AMAVET. Organizátori úprimne poďakovali Biomedicinskemu centru SAV za vykonanie RT-PCR testov, čím umožnili bezpečný priebeh podujatia.

Súčasťou otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola pre účastníkov FVAT aj krátka motivačná diskusia s hosťami a podporovateľmi festivalu AMAVET. Očakávaná účasť ministra školstva sa pred podujatím zmenila na účasť štátneho tajomníka, ktorý bol poverený vážnejšími úlohami a nakoniec tesne pred budúcich vedcov prišiel generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Mgr. Róbert Ševčík, PhD. Ďalšími účastníkmi debaty boli prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied, Pavol Čekan, PhD., B.Sc., MultiplexDX, slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie a za hostiteľa doc. JUDr. Marián Giba, PhD., predseda AMAVET-u.

Výsledková listina

24. ročníka celoštátneho finále súťaže

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET,

8. – 9. 11. 2021, Aurelium, Bratislava

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)

Jakub Gál, SPŠSE Nitra, Ulica Fraňa Kráľa 20, Nitra, za projekt Efektívna kamera s akcelerátorom násobenia tenzorov a optimalizovanou architektúrou konvolučnej neurónovej siete

Marek Červeň a Martin Pecko, GVPT, Malá hora 3, Martin, za projekt Dekarbonizácia emisných plynov vstrekovaním hydroxidu sodného

Lucia Cengelová, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca, za projekt Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov

Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF)

Matej Gurňák, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava, za projekt Vývoj komplexného bezpilotného leteckého systému

Laura Ivančová a Katarína Fabuľová, KSŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov, za projekt Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy

 

Genius Olympiad

Erika Halčáková, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov, za projekt Prírodný spôsob zlepšenia kvality vlasov

 

International Swiss Talent Forum

Dominika Čerňanská, Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, za projekt Optimalizácia lisovania ľaničníka siateho a charakterizácia ľaničníkového oleja

MILSET Expo-Sciences Europe (ESE)

Vratko Hajdučík, ZŠ s MŠ Zubrohlava, Školská 238, Zubrohlava, za projekt Inteligentná peltierova minichladnička/mraznička/ohrev s temperovaním/dataloger

Dana Trnková, Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava, za projekt Vplyv umiestnenia úľov na početnosť Varroa destructor

 

Belgian Science-Expo

Ramona Valková, Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa, za projekt Terraforming Venuše

Ondrej Škorňák a Lukáš Hošek, Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, Partizánske, za projekt Tlačidlový tester PPP 7E5

 

International Science Technology and Engineering Competition – ISTEC

Michal Trúchly, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava, za projekt Výrobník plastu pre 3D tlač s PET fliaš

Alex Kanderka a Jozef Jabczun, Amavet klub 957, Duklianska 16, Prešov, za projekt PCB v regióne Zemplín a potenciálne možnosti ich sanácie

 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. za najlepší vedecký projekt Festival vedy a techniky AMAVET

Laura Ivančová a Katarína Fabuľová, KSŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov, za projekt Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univiverzity Komenského prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. za najlepší vedecký projekt  v kat. stredné školy

Erika Halčáková, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, za projekt Prírodný spôsob zlepšenia kvality vlasov

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univiverzity Komenského prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. za najlepší vedecký projekt v kat. základné školy

Natália Bucková, Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra za projekt Myš domáca a prírodné pachy

 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Lucia Cengelová, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca, za projekt Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov

Špeciálnu cenu odbornej hodnotiacej komisie

Radovan Štefančín a Aneta Štefančínová, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov, za projekt Zavlažíme Saharu morskou vodou?

 

Matej Drugda a Andrej Drugda, Základná škola Divín, Lúčna 8, Divín, za projekt Migračné trasy jeleňa lesného v hornom Novohrade

 

Lívia Jakubíková a Andrea Klimantová, SOŠ J.A. Baťu, nám .SNP 5, Partizánske, za projekt Duonum?

Jakub Kovaľ a Filip Lajtar, Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina, za projekt Želé medvedíky a proteáza

Sára Kucková a Petra Peregrinová, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov, za projekt Ako zvýšiť zaočkovanosť u študentov

Aneta Štefančínová a Iveta Štefančínová, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov, za projekt Geochemická analýza solí na dobývacom území Solivar

Natália Bucková, Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra, za projekt Myš domáca a prírodné pachy

Júlia Štupáková, Základná škola Divín, Lúčna 8, Divín, za projekt EC-games (Education Cards)

Matej Kmec, KSŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov, za projekt Med – tekuté zlato Slovenska

Tomáš Gaňa, Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina, za projekt Satelitná navigácia do ruky

Matej Bartoš, Súkromné gymnázium Lučenec, Gemerská cesta 1, Lučenec, za projekt Skúmanie magnetického poľa

Lukáš Gališin, Stredná odborná škola priemyselných technológií Učňovská 5, Košice, Učňovská 5, Košice-Šaca, za projekt Inteligentné ovládanie motorov

 

Michal Kováč, SSOŠ polytechnická DSA Nitra, Novozámocká 220, Nitra-Dolné Krškany, za projekt Fotogrametria

 

Karolína Mravcová, Súkromné gymnázium, Gemerská ulica č. 1, Lučenec, za projekt Vplyv nezdravého životného štýlu na ochorenia chrbtice a ich eliminácia

Michal Novák, Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice, za projekt Platforma na vývoj automatizovaných systémov auta

Video záznam:

Vyhlásenie výsledkov

Sprievodný program FVAT AMAVET Samuel Smoter a Janka Šišková

Otvorenie Festivalu vedy a techniky AMAVET a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021

V prípade nepredvídateľných okolností resp. zásahu vyššej moci si organizátor súťaže vyhradzuje právo zmeniť alebo presunúť účasť víťaza súťaže na iné podujatie.