Autor/autori: Andrej Tadeáš Bača

Skoro každý zdroj umelého svetla ( žiarovka, žiarivka, výbojka, LED atď. ) bliká, má rôznu frekvenciou, má iný tvar priebehu a rôznu amplitúdu. Klasická žiarovka bliká na frekvencii 100 HZ = dvojnásobok frekvencie elektrickej siete a priebeh má čistú sínusoidu. Niektoré LED blikajú tak, že to môže vyvolať epileptický záchvat a stroboskopický efekt. Netreba zanedbávať aj iné parametre svetla – Spektrum – SPD, podanie farieb – CRI, farbu svetla, priestorové rozloženie, polarizáciu, intenzitu a iné z 20 parametrov ktoré nás musia zaujímať.
Vymysleli sme a vyrobili si vlastný merací prístroj – Flickermeter. Funguje na princípe veľmi rýchleho lux metra. Dokáže merať úroveň svetla viac ako 10 000-krát za sekundu. Na zobrazovanie priebehu používame osciloskop vyrobený zo stavebnice. Flickermeter má dva výstupy – hlavný a druhý – zosilnený. Z obidvoch výstupov vieme poslať signál do meracích prístrojov – zobrazovačov. Pri vývoji flickermetra sme mali prvú verziu aj s vlastne vyvinutou zobrazovacou jednotkou na báze mikroprocesora a grafického displaja. Druhá verzia s ktorou sme na súťaži, je vylepšená prvá verzia, využíva externý osciloskop/datalogger, meranie je rýchlejšie, má stabilnejšie riešené napájanie.