Autor/autori: Róbert Miškech

Inteligentná separácia odpadu
(projekt s využitím stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3)

Impulzom na zhotovenie inteligentnej separácie odpadu bola moja záľuba o mechaniku všeobecne a tvorba vlastných modelov s využitím stavebnice LEGO. Súčasný stav s množstvom odpadu v spoločnosti nás núti rozmýšľať o jeho dostupnej a efektívnej separácii. Cieľom môjho projektu bolo uvažovať o možnosti výhodnej separácie odpadu na základe farebnej odlišnosti predmetov. Na postavenie modelu separačnej linky som použil stavebnicu LEGO MINDSTORMS EV3 s pripojením na PC. Dôsledne a po čiastkových krokoch naprogramovaná robotická ruka, pohyblivá do všetkých strán, dokáže uchopiť farebne odlišné predmety z točiacej sa platne a zatriediť ich na základe senzormi rozlíšených farieb do triediacich kontajnerov. V budúcnosti, pri reálnom využití projektu, by bolo možné senzory farieb nahradiť takými, ktoré dokážu rozlíšiť rôzne materiály; respektíve z údajov o hmotnosti a objeme telies určiť, o aké materiály sa jedná.