Autor/autori: Matej Bohuš

Elektronika, počítače ma vždy zaujímala. V klube amavet686 som mal možnosť sa tejto záľube venovať. Nešlo iba o rozprávanie sa o tom, kto sa ako ďaleko dostal v nejakej hre. Rozhodol som sa postaviť autíčko, ktoré by sa dokázalo samo pohybovať po určenej trase, vyhýbať sa prekážkam.
Prvé boli DIY Intelligent Tracking Obstacle Avoidance IR Smart Car Kit kde bol použitý čip mikrokontroleru STC.
Smart Car Kit Bluetooth Remote Control Gravity Sensing Tracing Obstacle Avoidance. Jednočipový mikropočítač ako jadro, prostredníctvom programového riadenia obsahuje sledovanie, vyhýbanie sa prekážkam. Automobil je so sériovým rozhraním prostredníctvom pripojenia modulu Bluetooth na dosiahnutie funkcie bezdrôtového diaľkového ovládania.
Robot Starter Kit je platforma založená na Arduino Robotics. Po zvládnutí montáže som sa naučil pracovať s Arduino, senzoromi, infračerveným diaľkovým ovládaním, Bluetooth komunikáciou a vyhýbaním sa prekážkam.
Smart Car je aplikačný vývojový systém založený na Atmege328. Kompletné sledovanie, vyhýbanie sa prekážkam, infračervené diaľkové ovládanie a funkcie diaľkového ovládania Bluetooth. Obsahujú množstvo zaujímavých rozširujúcich modulov, čím zvyšujú funkciu používania automobilu.
Posledným vystavovaným je Arduino 4WD Robot Car Kit Autonomous IR Obstacle Avoid Line Tracking Android.
Ovládanie Bluetooth, zamedzenie prekážok, IR diaľkové ovládanie a sledovanie trate. Svojou prácou som zistil princíp fungovania algoritmov a dôležitosť zdokonaľovania programu zariadenia. Momentálne navštevujem Strednú priemyselnú školu informačných technológií ale všetku prácu som robil ešte v mojej pôvodnej základnej škole v klube Amavet686.