Autor/autori: Kristián Greif, Oliver Lipka

Nedostupnosť, neekologický spôsob získavania či neefektívne využitie elektrickej energie sú
vážnymi celosvetovými problémami. Cieľom tohto projektu je poukázať na tieto javy a snaha
o ich čiastočné vyriešenie efektívnou správou energie v podobe inteligentného solárneho
generátora a solárneho panela reagujúceho na svetlo. V prvej fáze realizácie tohto projektu
sme stanovili funkcie potrebné pre chod oboch sekcií projektu, testovali jednotlivé
komponenty samostatne a snažili sa čo najviac priblížiť reálne výsledky k očakávaným
hodnotám použitím rôznych algoritmov či dosadzovaním kvalitnejších a presnejších
komponentov. Neskôr sme tieto komponenty spojili do systémov riadených softvérom, ktoré
zabezpečujú funkcionalitu obom častiam projektu. Úlohou nášho solárneho generátora je
efektívnym spôsobom uskladňovať, meniť a spravovať elektrickú energiu zo solárneho
panela, ktorý pomocou senzorov prispôsobuje svoju polohu tak, aby maximalizoval množstvo
získanej solárnej a tým aj elektrickej energie alebo z inej nabíjacej jednotky. Je jedinečný
vďaka prvkom akými sú ovládanie cez internet či integrované grafické používateľské
rozhranie. V druhej fáze projektu sme tieto celky testovali, odstraňovali nájdené nedostatky a
porovnávali efektivitu a funkčnosť s bežne dostupnými zariadeniami v tejto oblasti. Zistili sme,
že solárny panel otáčajúci sa za svetlom má až o 40% väčšiu efektivitu v porovnaní s klasicky
upevneným panelom. Aktuálne pracujeme na malých vylepšeniach a úpravách. V budúcnosti
by sme chceli projekt vylepšiť novou technológiou batérie či dotykovým displejom.