Autor/autori: Vladislav Slosarčík

Na projekte som začal pracovať s úmyslom navrhnúť kompaktný, jednoduchý a spoľahlivý audio zosilňovač. Pri jeho návrhu a výrobe som sa naučil veľa o elektronike a akustike, zdokonalil som si svoje zručnosti v spájkovaní, návrhu a kreslení plošných spojov. Na zosilňovači som začal pracovať v novembri roku 2016 a prvý raz som ho oživil v januári 2017. Neskôr som doň nainštaloval korekčný predzosilňovač a usporiadal som jeho vnútorné komponenty. Počas stavby som zistil, že hliníkový chladič situovaný medzi korekčnou fázou a transformátormi funguje ako efektívne tienenie a tým znižuje skreslenie. Celkový dizajn je modulárny, kompaktný a jednoduchý, vnútorná kabeláž je farebne značená, obvody viditeľné, to všetko pre demonštračné účely. Cieľom môjho projektu je predstaviť kompaktný model výkonového zosilňovača s nízkym skreslením a jednoduchou stavbou.