Autor/autori: Šimon Prešinský

Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov – automobily

V dnešnej dobe sú aktuálne drony, autonómne vozidlá a iné objekty na diaľkové ovládanie. Rozhodli sme sa vytvoriť takéto objekty aj na našej škole ZŠ Benkova v Nitre.
Problém v školstve a v praxi je nedostatok technicky vzdelávaných alebo vzdelaných odborníkov. Projekt Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov – automobily dáva žiakom praktický postup pri vzniku výrobku. Predstava, nakreslenie, vytvorenie.
Pomocou programu Sketch Up sme vytvorili 3D nákres objektov – automobily. Niektoré časti objektov sme vytlačili v 3D tlačiarni. Skonštruovali sme funkčné automobily ovládané diaľkovo podľa vlastných návrhov. Vlastný výskum sme robili pri overovaní vhodnosti použitých komponentov a zisťovali sme dosiahnuté technické parametre ako je rýchlosť, hmotnosť, rozmery, zrýchlenie, ťažná sila, výdrž batérie, dosah ovládania a podobne.
Používaním tohto postupu sme formou bádania, experimentov a výskumu pritiahli pozornosť žiakov k technicky zameraným predmetom.