Autor/autori: Jozef Ryška, Peter Schuster

Cieľom projektu bolo navrhnúť a skonštruovať menič- striedač, ktorý z jednosmerného napätia urobí striedavé napätie 230V. Takýto menič sa používa na napájanie rôznych spotrebičov, všade tam, kde nie je k dispozícii sieťové napätie. Ďalším využitím je jeho použitie v automobiloch na napájanie rádií, notebookov, a drobných elektrických spotrebičov. Využívajú to najmä chatári, rybári, a tí, ktorí ešte chodia na „stanovčku“ do prírody, kde nie je k dispozícií sieťové napätie, len autobatéria.. Druhým meničom, ktorý sme oživili je frekvenčný menič na ovládanie a reguláciu napätia a frekvencie na použitie v elektrických pohonoch, ak potrebujeme zmeniť napäťové alebo frekvenčné parametre siete, ktorú máme k dispozícii a ušetriť elektrickú energiu. Porovnali sme vlastnosti a využitie oboch meničov v praxi.