Autor/autori: Adrián Štafura

Naša práca bola zameraná na výrobu pneumatického mechanizmu na prepravu výrobkov s využitím stlačeného vzduchu. V teoretickej časti sme sa sústredili na princípy fungovania mechanizmu. Vysvetlili sme základný princíp pneumatiky, výroby stlačeného vzduchu a vákua. Opísali sme jednotlivé komponenty potrebné na zostavenie pneumatickej zostavy. Opisujeme spôsob ich zapojenia do elektrického obvodu.
V praktickej časti sme vyrobili a zmontovali zostavu z jednotlivých komponentov. Opisujeme zhotovenie pneumatického zariadenia od jednotlivých komponentov až po ich zapojenie do elektrického obvodu. Princíp súpravy používa stlačený vzduch a vákuum. Prístroj sme pripojili do elektrického obvodu ovládaného prepínačmi. Pomocou riadenia vzduchových valcov sa výrobok presúva na priamočiarom valci v rámci jednotlivých operačných procesov výroby. Zhotovili sme pneumatické zariadenie, ktoré dopravuje výrobky priamočiarou pneumatickou dopravou z jedného miesta na druhé pre ďalšie opracovanie, napríklad na expedíciu, sklad, balenie alebo ďalšie výrobné procesy.