Autor/autori: Zoran Trnka

Robil som porovnanie ohrevu.Mojím cieľom bolo zmerať množstvo elektrickej energie v kW,kJ a času potrebného na ohrev určitého množstva vody.Vybral som rýchlovarnú kanvicu,indukčný a odporový varič.Namerané hodnoty som zapísal a porovnal.
Zostrojil som 2merače:
Merač rýchlosti vetra sa skladá z krabice na ktorej sú otočné dvierka,ktoré sú otvárané silou vetra a jej veľkosť sa zobrazuje na stupnici.
Merač tlaku vzduchu som spravil v dvoch verziách.
V prvej je čiastočne naplnená fľaša položená hore dnom v miske s vodou.Výška hladiny vo fľaši závisí od okolitého tlaku.Pri zvýšení stúpa a naopak klesá.
V druhej je nafúkaný balón pripevnený na plechovke. Po ohriatí plechovky sa vzduch rozpína a tlak sa zvýši.
Záver:pri ohreve som si overil hypotézu,že najúčinnejší je indukčný varič.
Merač vetra:konštrukcia sa osvedčila a odchýlka merania bola minimálna.
Barometre:fľašová verzia po kalibrácii ukázala aj hodnotu tlaku.Balónová znázornila rozpínavosť plynov.