Autor/autori: Gabriela Klimová, Erik Fischer

ASR
Systém ASR (Anti-Slip Regulation) označuje systém regulácie prešmykovania kolies, ktorý je taktiež známy pod označením TSC (Traction Control System) a teda systém kontroly trakcie. ASR je zariadenie, ktoré zabraňuje prešmykovaniu kolies pri všetkých rýchlostiach. Tento systém je rozšírením systému ABS a zabezpečuje stabilitu a ovládateľnosť pri akceleráciách.

Ako funguje systém ASR:
Počas dobrých adhéznych podmienok pôdy sa po vypnutí plynového pedála zvýši výkon motora a automobil začne zrýchlovať. Ak je prepravný krúžok vyšší ako je koleso schopné premeniť na vozovke alebo je vozovka klská, začne kolesoprešmykovať. Pokiaľ začne prešmykovať kolesá len na jednej strane, začne to zatáčať, čo môže byť veľmi nebezpečné. Práve v takýchto prípadoch začne systém ASR plniť svoju funkciu a tak zníži krútiaci moment, ktorý je prenášaný na koleso, ktoré prešmykujú, čím automobil znovu získa stabilitu a kolesá pretanú pretáčať.

Tento systém môže znížiť prenos krútiaceho momentu troma spôsobmi:
1. Pribrzdením prešmykujúceho kolesa
2. Zásahom do ECU
3. Kombináciou oboch predošlých možností

Vozislá s týmto systémom majú na palubnej doske kontrolky, niekedy spoločné s kontrolkou ESP, ktoré signalizujú stav systému ASR.Po otočení kľúča do prvej polohy sa kontrolka ASR krátko zapne a potom zhasne, čo signalizuje testovanie funkčnosti tohto systému. Nefunkčný systém regulácie prešmyskovania kolies sa prejavuje stále svietiacou kontrolkou. Keďže systém ASR obsahuje prvky aktívnej bezpečnosti, je vybavený väčšinou nových moderných automobilov.