Autor/autori: Viliam Podhajecký, Richard Maguľak

Tak ako väčšina chlapcov, aj my sa zaujímame o autá a rozhodli sme sa vytvoriť off-road autíčko. Jednotlivé časti si v malom merítku dokáže človek vytvoriť sám doma. Stačí k tomu trocha šikovnosti chuti a auto je na svete. Naše auto bolo prevažne vyrobené na 3D tlačiarni. Značná časť našej práce prebiehala za spolupráce s najmodernejšími softvérmi, či už na navrhnutie súčiastok a karosérie alebo aj na výrobu plošných spojov.

Pri samotných počiatkoch nášho projektu sme zistili, že naše znalosti v tejto oblasti neboli dostačujúce. Preto sme študovali, ako správne naprogramovať riadiacu jednotku, ako správne vymodelovať a vytlačiť súčiastky, aby boli čo najmenšie, ale zároveň dostatočne pevné a presné. Zistili sme, ako správne spolupracovať v tíme pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Vieme, akým chýbam sa v budúcnosti budeme vyhýbať, vieme ktoré súčiastky a mechanizmy sú vyhovujúce pre naše účely, poznáme nové výrobné procesy a nové postupy pri tvorbe projektu.