Autor/autori: Tomáš Onuško, Peter Káčer

Ako budúci rušňovodiči sme si navrhli a skonštruovali reálny riadiaci pult motorového vozňa radu 810, ktorý bol najpoužívanejším motorovým vozňom v Česku, aj na Slovensku a tým sme rozšírili typy riadiacich pultov rušňov vyrábaných každoročne študentmi našej školy. Náš pult reagujúci na simulačný program riadime vlastným návrhom elektroniky a pomocou programu napísaného pre Arduino.
Táto práca sa teda zaoberá reálnym riadením konkrétneho motorového vozňa tak, aby riadiaci pult komunikoval so simulačným programom. Riadiaci pult bol skonštruovaný z originálnych komponentov reálneho motorového vozňa a je doplnený nami vytvorenými riadiacimi elektronickými obvodmi pomocou mikroprocesora Arduino. Žiaci sa na tomto výrobku môžu naučiť skutočné správanie motorového vozňa. Náš výrobok je originálny, reálny a funkčný a môže slúžiť nielen na vyučovanie, ale aj pri príprave rušňovodičov.