Autor/autori: Matúš Hoffej, Michal Vojtek

Cieľom nášho projektu je ukázať, ako sa pracovalo s počítačmi v našom klube v čase jeho vzniku (1990) a krátko po tom. Naši predchodcovia pracovali s 8-bitovými počítačmi MAŤO, ktoré boli podobné známejšiemu PMD-85.
V rámci nášho projektu sme oživili 3 kusy počítačov MAŤO, ktoré odolali odvozu starej techniky do zberu. Dva kusy sú typu BASIC a jeden MAŤO HRY. Našou generálnou opravou prešli všetky klávesnice a konektory, tiež ihličková tlačiareň, joysticky a špeciálne interfejsy, ktoré boli k nim v našom klube vo vtedajšom čase vyrobené.
Prácou na projekte sme si vyskúšali, ako sa pracovalo na 8-bitových počítačoch. Oboznámili sme sa s históriou ich vzniku a naučili programovať v BASICu a v strojovom kóde. Pripravili sme niekoľko krátkych programov v jazyku BASIC a v strojovom kóde procesora 8080 – aby slúžili ako ukážky pre našich rovesníkov, ktoré si môžu aj vyskúšať. Na počítači MAŤO HRY je možné zahrať si hry, ktoré hrali deti pred viac ako 25 rokmi v neďalekej materskej škôlke (odkiaľ tento počítač pochádza).
Na 8-bitových počítačoch sa ešte stále dá niečo naučiť – napríklad spoznávať štruktúru počítača a procesora 8080 – pri jeho programovaní v strojovom kóde.
Všetky fotografie v projekte sú naše vlastné (poster), niektoré fakty sú zas uvedené podľa zdrojov uvedených v zozname použitých zdrojov.