Finalistka celoslovenského finále Festival vedy a techniky AMAVET 2023 Izabela Mária Hašková, zaznamenala veľký úspech na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad. V americkom Rochestri pri jazere
Ontário Izabela upútala hodnotiacu komisiu a so svojím projektom “Testovanie nástrojov na štúdium molekulárnych signálov prispievajúcich k celotelovej odpovedi na cvičenie pacientov s Parkinsonovou chorobou”
obdržala na záverečnom ceremoniáli striebornú medailu.

Genius Olympiad alebo Olympiáda géniov sa konala v dňoch 10. až 14. júla 2024 na pôde prestížneho Technologického inštitútu v Rochestri (RIT- Rochester Institute of Technology). Do súťaže sa prihlásilo vyše
1000 projektov. Za Slovensko na olympiáde zabojovali ďalšie tri vedátorky, ktoré tiež obdržali strieborné medaily.

“Podujatie hodnotím veľmi vynikajúco. Bola to obohacujúca skúsenosť. Strieborná medaila bola pre mňa veľkým prekvapením. Som vďačná školiteľom, Dr. Jozefovi Ukropcovi a Prof. Barbare Ukropcovej,
Michalovi Zajačkovi a AMAVET-u za celkovú pomoc pri príprave projektu”,
hodnotí Izabela prvé dojmy počas cesty na Slovensko. “Samotnému projektu na olympiáde v Rochestri predchádzal dlhý proces testov a
analýz v laboratóriu. Následne Izabela musela prejsť krajským kolom a celoslovenským finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023. Po ňom sme projekt postupne dolaďovali, prepojili sme výskyt Parkinsonovej choroby s degradáciou životného prostredia, čo pomohlo zladiť Izabelin projekt s hlavnou témou Genius Olympiad, ktorou je životné prostredia,”
dodáva na záver vedúci slovenskej delegácie AMAVET-u RNDr. Michal Zajaček, PhD.